Avatud koolitusedAvatud koolitused


Organisatsiooni arengu juhtimine

Usun, et teate: mida rohkem inimesi juhi alluvuses töötab, seda keerukamaks läheb nende juhtimine. Seda rohkem hakkab tulemuste saavutamisel rolli mängima see „miski“ meeskonnas, mille kontrollimine on raske või peaaegu võimatu. Öeldakse, et muutsute elluviimine ja ka organisatsiooni järjepidev arendamine on rasked. Sageli on aga probleem hoopis tehnikates ja põhimõtetes, mis keskenduvad liigselt „jäämäe“ ülemise osa (strateegia, visioon, väärtused, eesmärgid) juhtimisele. Samas kui oluliselt praktilisem on piiluda jäämäe alla ja tegeleda inimeste käitumist kõige rohkem mõjutavate aspektidega (uskumused, inimeste peas olevad „lood“, emotsioonid, kirjutamata reeglid, normid, traditsioonid, vaatenurgad, nn. nähtamatu kultuur).
Parafraseerides Peter Druckeri legendaarset ütlust, siis „lood ja emotsioonid on need, mis uputavad organisatsiooni arengupüüdlused“.
Kas oskad teadlikult juhtida lugusid ja emotsioone oma organisatsiooni sees? Kas tahaksid osata neid suunata?

Kui oskad juhtida inimeste uskumusi, siis arenguprotsessid, mis võtavad muidu aega 2-3 aastat, on võimalik ära teha 2-3 kuuga. See on juhi jaoks oluline ja kõvasti tulevikuaega kokku hoidev oskus.

Selle koolituse käigus õpitakse ja harjutatakse praktilisi põhimõtteid, mis kiire sujuva ja suhteliselt valutu arengu võimalikuks teevad. See pole koolitus strateegiast, vaid sellest, kuidas luua selline organisatsioon, mis olemasoleva strateegia ise võimalikult kiirelt ellu viib. See pole koolitus planeerimisest, vaid elluviimisest.

Kui soovid, et…
- inimesed mõtleksid oma töös ettevõtte kui terviku peale;
- inimesed või osakonnad töötaksid rohkem koos, nii et ettevõtte meenutaks rohkem ühtset löögirusikat kui killustunud omavahel võitlevaid vürstiriike;
- töötajad oleksid loomingulisemad ja et ideid tõhususe tõstmiseks tuleks ka eesliinilt, ilma otsese käsuta;
- olemasolev töö tehtaks ära sujuvalt ja pingevabalt ja nii, et töö tegemine annaks positiivset emotsiooni;
- võtta tulevikus ette suurema kultuurimuutuse (näiteks: muuta üksikute huntidena toimiv kooslus rohkem koostööle orienteerituks, või vastupidi);
- teaksid, miks inimesed mõnikord kaasa ei tule või lausa vastu töötavad, ning kuidas seda vältida;
- oskaksid juhtida inimeste sisemisi motivatsiooniallikaid, emotsioone ja tahtmisi,

…siis on just selle koolituse käigus õpitavatest ja harjutatavatest lähenemistest sulle kasu.

Kellele see koolitus on mõeldud:
Tegev- ja keskastmejuhid, kes tunnevad ennast igapäevajuhtimises kindlalt ja saavad hästi hakkama, aga soovivad proovida uusi meetodeid / võtteid / teadmisi, kuidas ise ja oma meeskonnaga / ettevõttega järgmine arenguhüpe teha.
Personalijuhid, kes on oma organisatsioonis positsioonil, millelt oodatakse tegevjuhi toetamist organisatsiooni kui terviku süsteemsel arendamisel.
Juhtidele, kellel on vaja lahendada väljakutseid, millele nad ise ka päris täpset lahendust ei tea.

Kahepäevase koolituse teemad:

Sotsiaalne konstrueerimine
Storytelling ehk lugude kaudu juhtimine
Iseenda lugude tuvastamine

Appreciative Inquiry kui uudne ja tõhus lähenemisviis kaasaegses juhtimises
Ümbersõnastamine
4D meetod
Eduhetkede kasutamine lahenduste loomisel ja elluviimisel

Valitud üksiktehnikad
Nurjatud küsimused – ms need on ja mida nendega peale hakata?
ROHKEM-lähenemine – kuidas tuua inimesed vastikuid ebamugavaid probleeme lahendama ilma nende entusiasmi või motivatsiooni kahjustamata
Action Wall

Ajakava mõlemal päeval
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus


 • Kahepäevase koolituse soodushind on 699 eurot +km. Täishind on 799,00. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust lõunapausi ja kohvipauside ajal. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust.

  Koolitaja Elar Killumets
  Elar Killumets Koolitaja Elar Killumets on konsultant ja koolitaja, kelle töö on omanike ja juhtide aitamine organisatsiooni arendamise projektide ning suuremate muudatuste elluviimisel. Nii strateegiliste (näiteks organisatsiooni kultuuri muutmine, paindlikkuse ja arenguvõimelisuse suurendamine) kui ka taktikaliste (näiteks eri osakondade omavahelise koostöö suurendamine, sisekliima parandamine, motivatsiooni üles leidmine, kui ta kaduma on läinud). Tegutsemispõhimõtteid iseloomustavad märksõnad kiirus, lihtsus, sujuvus. Ning tulemuste püsivus.
  Tema huvi organisatsiooni arendamise ja muudatuste juhtimise vastu sai alguse praktilisest vajadusest. Olles ise juhina töötades muudatuste algataja ja katalüsaator, pakuvad talle suurt huvi erinevad situatsioonid, millede puhul raamatutest leitud lahendused ja reaalne elu omavahel päris kokku ei lähe. Nii hakkaski ta neile juhtimisdilemmadele otsima vastuseid rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöödest ning nüüdseks on sellest "hobist" saanud tema uus töö juhtimiskonsultandina ja mentorina.
  Täna on ta Dialoogilise organisatsiooni arendamise ja muudatuste juhtimise koolkonna arendaja ja propageerija, sest just see ideoloogia tundub talle kõige loomulikum, kõige rohkem inimese ja tema toimimise loogikat arvesse võttev ning selles valdkonnas käivad teooria ja praktika tema hinnangul ka kõige rohkem käsikäes. Elar Killumets on mõjukaima teadlasi ühendava organisatsiooni Academy of Management aktiivne liige.


  Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:  Registreeruge