Tellitavad koolitusedKoolitus ettevõtetele ja asutustele palgasüsteemi ülesehitamisest


Tulemuspalga ohud ja võimalused

Millal ja kuidas rakendada tulemuspalka ja millal mitte?

Olete mõelnud, kas tasuks tulemustasudest loobuda või olete hoopis üks nendest, kes plaanib need alles kehtestada? Või kas olete kaalunud võimalusi, kuidas tulemustasu abil kaasata inimesi ettevõtte kasuks kaasa mõtlema, mitte lihtsalt tegema lõiku punktist A punkti B?

Paljud ettevõtted kasutavad tulemustasude erinevaid variante – maksavad preemiaid, tulemustasusid või aastaboonust, et inimesed paremini ja tõhusamalt töötaksid, ent seisavad ikkagi silmitsi hulga probleemidega. Kas teadsite, et näiteks aastapreemiad on tulemuslikkuse seiskohalt olematu mõjuga?

Koolitusel õpetab tulemuspalga võimalusi ja ohte nägema Tartu Ülikooli doktorant ja koolitaja Elar Killumets, kes on ise müügijuhina töötades kokku puutunud nii tulemuspalga heade külgede kui puudujääkidega. Koolitus võimaldab läbi mõelda, millised suunamis –ja mõjutamisvahendid võiksid olla teie ettevõtte strateegia elluviimiseks kõige tõhusamad.

Käsitlemist leiavad tulemuspalga maksmise või mittemaksmise head ja vead. Vaadeldakse tulemustasu erinevaid variante, näiteks et kui maksta, siis kas teha seda üksikisiku või pigem osakonna tasemel. Samuti õpitakse, kuidas luua sellised tulemustasusüsteemid, et töötajad oleksid rohkem keskendunud ettevõtte kui terviku huvidele, mõtleksid kaasa, kuidas ettevõtte käekäiku panustada ning et „mõisa köis ei lohiseks“.
Koolituse teemad:
 • Uuemad teadmised tulemuste mõjutamisel: maksad rohkem – saad rohkem. Või hoopis vastupidi?
 • Vana, juba mõõdukalt pika habemega küsimus: kas raha motiveerib rohkem pingutama või mitte? Millal on mõistlik maksta, millal mitte?
 • Kumb on ettevõtte seisukohalt tõhusam – ühise (meeskondliku) pingutuse stimuleerimine või individuaalse tulemuslikkuse mõjutamine?
 • Meeskondlik tulemustasustamine – asjad, mida sa sisimas tead, kuid mida koolis ei räägitud.
 • Mis paneb inimesed käituma nii, et ettevõtte huvisid ei asetataks omakasust tahapoole?
 • Millis tüüpi ettevõtetele mis tüüpi tulemustasusüsteemid sobivad? Leia endale oma.

 • Koolitaja Elar Killumets
  Elar Killumets Elar Killumets on juhtimisega kokku puutunud nii alluva, juhi, õppejõu kui ka juhtimisvaldkonna uurijana. Oma töös firmades Smarten ja DHL oli ta lisaks juhi rollile tihedalt seotud ka müügiga suurklientidele. Alates 2009. a. on ta Tartu Ülikooli juhtimisteaduskonna doktorant ja koosseisuväline lektor. Spetsialiseerumis¬valdkonnaks on meeskondade efektiivsuse hindamine, kus koostöös USA kolleegidega viib läbi uuringut, millel on potentsiaali jõuda tulevikus ka juhtimisõpikute kaante vahele. Juhtide koolitamises on Elar Killumets keskendunud peamiselt sellele, kuidas juht saab meeskonna protsesse mõjutades meeskonna tulemuslikkust tõsta.

  Sihtgrupp
  Ettevõtte edukuse seisukohalt kriitilisi üksusi juhtivatele tipp- ja keskastmejuhtidele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi töötajate tasustamise ja motivatsiooni vastu. 
  Elar Killumets
  on omandanud juhtimiskogemusi eri rollides: teadlase ja õppejõu, alluva ja juhina. Logistikafirmas Smarten töötas ta turundusjuhina ning kullerifirmas DHL müügidirektorina. 2009. aastast uurib ta juhtimist Tartu Ülikooli doktorandina ja peab ühtlasi koosseisuvälise lektorina loenguid. Uurimisprobleemidest huvitab Killumetsa eelkõige meeskondade efektiivsuse mõjutamine. Ta kuulub mõjukatesse juhtimisorganisatsioonidesse Academy of Management (AOM) ja British Academy of Management (BAOM). Juhtimiskoolituses õpetab Elar Killumets , kuidas tõsta meeskonna tulemuslikkust, mõjutades meeskonna tööprotsessi.

  Koolituse hind sõltub koolitatavate arvust ja koolituse toimumise kohast. Küsige pakkumist aadressil info@erekoolitus.ee või telefonidel 684 3211 või 5664 4381.

  Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või