Projekti lõpetamine

Kui projekti alguses on kokku lepitud projekti lõpus koostada ja dokumentatsioon, siis tehakse seda enne projekti lõpetamist.

Projekti lõppedes ja sageli vahepeal antakse tellijale üle valminud tööd. Tööde üleandmisel tehakse üleandmis-vastuvõtuakt, mis on aluseks ka arve esitamisel.

Ja loomulikult korraldab projektijuht eduka projekti lõpetamisel ka peo. See ei pea olema midagi eriliselt pidulikku, aga on vajalik selleks, et tähistada edu ja märkida protsessi lõppu. Tihtipeale on nii, et projektid saavad küll nähtavalt alguse, aga nende lõpetamise fakti ei tajutagi. Inimesed peavad tundma, et teatud oluline töö algas ja lõppes ning et asi õnnestus hästi, seega on põhjust tehtu üle rõõmustada ja seda tähistada.

Projekti lõpu pidu on igati sobilik koht tänada kõiki projektis osalejaid. Projektijuht näitab niiviisi selgelt välja, et ta hindab meeskonna panust ja aitab tekitada tunnet. millegi olulise lõpetamisest.

Meeskonna liikmed tajuvad väga hästi projektijuhi oskust hinnata meeskonna tööd ja võimet seda väljendada. Projektijuhi poolne avalik tunnustus on meeskonnale väga motiveeriv. Sellisel projektijuhil ei teki järgmise projekti alustamisel probleeme meeskonna leidmisega.