Koolituste lühivormidMeilt on palju küsitud meeskondade sisekoolitusi ja lühivorme – põnevaid loenguid, koolitusi ja kaasahaaravaid tehnikaid, mida kasutada meeskonnakoolitustel, kliendihommikutel ja suveseminaridel või tellida ettevõttesse sisse hommikukohvi või sisekoolituse osana. Allpool leiategi valiku meie lühikoolituste nimekirjast, mida on soovi korral võimalik ka omavahel kombineerida ja täiendada. Hinnad on antud ilma käibemaksuta ning arvestade grupide suurust 6-30 inimest, suurema arvu korral (31-300) on hind kokkuleppel. Lühikoolituste kirjeldused leiate allpool ning need avanevad ka klikates koolituse pealkirjale.

Kestus Teema Koolitaja
30 minutit – 45 minutit Kuulamisoskuste põnevatest kasutusvaldkondadest Elina Siilbek
Esmakohtumise ja meeldimise nipid Elina Siilbek
1 tund – 1,5 tundi Enesekehtestamise võimalused keerulises suhtlemisolukorras Elina Siilbek
Tagasiside andmine ja vastuvõtmine Elina Siilbek
Minevik ja tänapäev. Põnevad loengud tuntud ajalooprofessorilt David Vseviov
1,5 – 2,5 tundi Meeskonnakoolitus Kolleegilt Kolleegile. Meeleolukas meeskonnakoolitus, mis aitab õppida üksteist tundma ning leida lahendusi igapäevatöö tulipunktidele – ning seda viisil, mis pole ei kurnav ega samas ka mitte liiga pealiskaudne. Elina Siilbek
2 - 3 tundi Enesekehtestamise ja mõjulepääsemise oskused. Koolitus kliendiga suhtlevatele inimestele. Martin Veinmann
Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Enesekehtestamine ja mõjutamine töistes situatsioonides. Martin Veinmann
3 - 4 tundi Presentation skills. Understanding and overcoming the fear of public speaking and avoiding common mistakes people do in public speaking situations Elina Siilbek
Communication and cooperation with different personality types. An overview of the typology of different personalities and the laws of the working of the brain in modern psychology Elina Siilbek
3 – 4 tundi Mõtlemine muutuste ajal Mare Pork
Enesejuhtimise peamised printsiibid ja võtted Mare Pork
Kaasaegsed ajakasutus- ja keskendumistehnikad. Kuidas tekitada väärt aega juurde? Mare Pork
Lähedussuhted ja tervislik seks Mare Pork
Tähtsad suhted. Mare Pork
Häälestumine kliendikohtumiseks Martin Veinmann
5 - 7 tundi Oskuslik suhtlemine töösituatsioonides. Elina Siilbek
Enesekehtestamine ja ideede müümine erinevatele osapooltele. Kuidas viia oma mõte erinevate osapoolteni? Indrek Maripuu
Professionaalne esinemine Martin Veinmann
7 - 16 tundi Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena (1-2 päeva) ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest sisekoolitustest leiad allpool.
*Hind sisaldab koolitust ja pikemate koolituste puhul ka koolitusmaterjale. Hinnale lisandub transporditasu, kui koolitus või loeng toimub väljaspool Tallinna.

Lühikoolituste kirjeldused:* * *

Tähtsad suhted Kuidas tähtsad suhted meie elus mõjutavad edukust?
Tuntud psühholoogi Mare Porgi lühikoolituses seame fookuse tähtsatele suhetele meie elus. Tunded mõjutavad maailma rohkem kui mõistus, kinnitab Mare Pork. Mare Pork ütleb, et liiga palju inimeste enesetundest sõltub olulistest suhetest, millest nad teavad liiga vähe. Inimesed sageli varjavad oma muresid ning raiskavad selle varjamise peale oma aega ja jõudu, selle asemel, et lähedussuhetega tegeleda, ütleb ta, ning seetõttu on liiga palju suhetes asjatut häiritust ja ka mõttetut kannatust, mida on võimalik tõesti vältida. õnnetuid inimesi.
Kuidas lähedussuhteid hoida? Mida teha, kui ilmnevad esimesed märgid suhete halvenemisest? Mis tingimustel saab suhteid korda ja millal võib luhta minna? Kuidas ja kui palju mõjutavad lähedussuhted töö tulemuslikkust ja mida inimesed ise oskavad sellega teha?
Koolituselt saate:
- Teadmisi lähedussuhete hoidmisest ja arendamisest
- Oskuse lahendada suhetekriise senisest paremini
- Teadmisi erinevatest probleemide lahendamise viisidest
- Oskuse aidata ennast ja teisi keerulistel eluetappidel* * *

Suhtlemise märkamatud mõjutajad. Enesekehtestamine ja mõjutamine töistes situatsioonides. Koolitaja Martin Veinmann

See Martin Veinmanni koolitus on kontakti ja usalduse saavutamise oskuste omandamiseks. Kuidas enesekindlalt ja ennast kehtestavalt, kuid partnerit arvestades saavutada oma mõtete mõjulepääsetavus ja hea kontakt? See koolitus õpetab nii kliendikohtumistel, koosolekute kui ka läbirääkimistel mõjusama esinemise oskusi. Õpitakse nii hea kontakti saavutamise oskusi kui ka oma hääle, keha ja esinemise abil mõjutamise oskusi. Kuidas koosolekutel oma mõtetega mõjule pääseda? Kuidas kasutada oma häält ja kehakeelt nii, et see suurendaks, mitte ei pisendaks öeldu mõju? Mida teha, et saavutada ja säilitada hea kontakt? Need on küsimused, millele saate vastuse selle praktilise koolituse jooksul.* * *

Meeskonnakoolitus Kolleegilt Kolleegile. Kas teadsite, et üks tõhusamaid õppimisvorme on õppida teiselt inimeselt? Meilt on koolitustel rühmatööde käigus vahel küsitud võimaluse kohta korrata seda grupitöödes saadud kogemust laiemalt – koguda kokku sarnase ameti või kogemusega inimesed, et õppida üksteise kogemustest. Inimeselt inimesele räägitus peitub suur väärtus ja paljud on aru saanud, et tark on õppida teiste kogemustest, vigadest ja edulugudest. Tark on õppida igalt poolt ning jälgida, mida teevad teised hästi, mida saaks omaenese töös ära kasutada.See on meeleolukas ja tõhus meeskonnakoolitus, mis koosneb tehnikatest, mis õpetavad omavahel kolleegile nõu andma talle otseselt nõu andmata ning aitavad leida lahendusi igapäevatöö tulipunktidele – ning seda viisil, mis pole ei kurnav ega samas ka mitte pealiskaudne. See lühikoolitus õpetab ka paremini üksteist tundma ning sobib teie meeskonnale juhul, kui üks või mitmed teie seast on tundnud, et
- tahaks vahel mõtteid vahetada kellegagi, kel on sarnane kogemus ja taust, kuid kes ei kanna liiga lähedalt probleemi vaatlemise taaka, aga ei tea, kuidas seda täpselt teha;
- juurdled mingi konkreetse probleemi üle, milles oled juba mõnda aega või viimasel ajal „kinni“ ega leia lahendust;
- soovid organisatsioonis muutusi, laieneda või areneda, aga ei tea täpselt, kuidas saada inimesi kaasa mõtlema;
- tahad, et keegi vaataks su tegemisi kõrvalt-pilguga ja annaks pisut uusi ideid;
- oled oma organisatsiooni või iseenda arenguga jõudnud punkti, kus sa varem pole olnud;
- sul on nii kogemusi, mida jagada kui ka kogemusi, millest õppida.

Kasutatakse uudset ja kiiret tehnikat omavaheliste kogemuste vahendamiseks just teie konkreetsete küsimuste või probleemide lahendamiseks ja vastuste leidmiseks kas pikemaajaliste probleemide või igapäevatöö küsimustele. See on koht, kus teised tulevad appi sinu küsimuste lahendamiseks ning sina omakorda saad aidata teistel lahendada nende töös ette tulevaid suuremaid või väiksemaid probleeme. 3-tunnises versioonis on veel lisaks rubriigid nagu Tip of the Day ehk päeva täpp (mittetrafaretne teadmine või infokild, mida sa varem ei teadnud, kuid saad nüüdsest kasutada oma kasuks), rubriik Mis on maailmas uut? ning Eriline küsimus.* * *

Kuulamisoskuste põnevatest kasutusvaldkondadest. Koolitaja Elina Siilbek

Milleks on vaja kuulamist? Kuidas seda rakendadatakse kliendiga tegelevates organisatsioonides ja millisel eesmärgil? Millest aktiivne kuulamine koosneb ja mille peaks tegelikult selgeks õppima? Mis toimub meie ajus ärrituse või ärevuse korral? Kuidas käituda pahase kliendi/kolleegi/lapsega? Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust?* * *

Esmakohtumise ja meeldimise nipid. Koolitaja Elina Siilbek

Kuidas jätta head esmamuljet? MIllest sõltub esimene mulje, mille me inimestele jätame? MIda järgmisel korral kliendiga kohtuma mines või organisatsiooni esindades silmas püidada? Mida jälgida tööintervjuul?* * *

Enesekehtestamise võimalused keerulises suhtlemisolukorras. Koolitaja Elina Siilbek

Miks enesekehtestamine võib olla halb mõte ja kuidas seda õigesti teha? Kuidas käituda agressiivse inimesega, pahase kliendi või ärritunud elukaaslasega? Kuidas juhtida iseenese tundeid ärritusest rahuliku tasakaalu suunas? Kehtestava käitumise printsiibid* * *

Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Koolitaja Elina Siilbek

Kuidas anda negatiivset tagasisidet teisele nii, et ta ei solvuks? Kuidas anda positiivset tagasisidet nii, et see ei mõjuks lameda või ülepingutatuna? Kas negatiivsel tagasisidel on mõtet? Hea tagasiside saamise – andmise reeglid* * *

Minevik ja tänapäev. Koolitaja David Vseviov

Kas olnust on midagi õppida? Kuivõrd mõjutab minevik olevikku ja millisel viisil need mõjud ilmnevad? Kuivõrd mõjutab minevik meie tänaseid otsuseid ning kuivõrd olevik on minevikust sõltuv. Kas see sõltuvus on paratamatu ning milles seisneb Eestis taolise sõltuvuse spetsiifika. Kas minevik on paratamatu taak, või vaba valik.* * *

Enesekehtestamise ja mõjulepääsemise oskused. Koolitus kliendiga suhtlevatele inimestele. Koolitaja Martin Veinmann

Paljudel ametikohtadel pole küll otseselt vaja avalikult esineda, kuid on palju kohtumisi, kus tulemus sõltub ometi mitte ainult enesekindlusest ja võimest ennast selgelt väljendada, vaid ka võimest panna end teise inimese/kliendi/koostööpartneri olukorda. Kas teate, kuidas te tegelikult oma ümbritsevaid sugereerite ainuüksi oma välimuse ja olekuga? Kui palju kliendi otsustest teie töö kohta sõltub tegelikult sellest, millest te ei räägi sõnadega? Kuidas olla inimesega ühel lainel? Kuidas tunda end oma kehas hästi? Millest sõltub enesekindlus? Kuidas mitte rikkuda oma enesekindlusega suhteid kliendiga? Kuidas saavutada kiiresti kontakt? Millal meid usutakse? Müüme me vaid toodet ja teenust või veel midagi? Kuidas pääseda konfliktidest? Kuidas neid juhtida? Nendele ja muudele küsimustele annavad vastuse just selle koolituse teemad.* * *

Probleemist rääkimine konfliktses või muutusterohkes olukorras

Sissevaade teadmistesse, mis on aidanud juhtidel vabaneda kuni 80%st muudatuste läbiviimise käigus esile kerkivatest jamadest!

Kestus: 2 tundi:

Organisatsioonisisese hommikukohvi või suveseminari käigus jagame kaht olulist teadmist ning üht tõhusat tehnikat koolitusprogrammist, mille läbinud juhid (nii Eestis kui väljaspool) on kõik maininud viit kasu:
* Kogu elu ettevõttes läks selgemaks ja arusaadavamaks
* Üldine stressitase alanes (nii juhtidel kui alluvatel)
* Ettevõetud projektid hakkasid oluliselt kiiremini liikuma
* Töötajate motivatsioon paranes (sest demotiveerivaid hetki jäi vähemaks)
* Tööjõu voolavus vähenes märgatavalt

Lühikoolituse ajal räägime, miks teatud asjad juhtuvad ning seejärel, kuidas neid ära hoida. Teeme läbi ühe lihtsa juhtumianalüüsi. Saate iseenda peal paari tehnikat proovida. Ja siis vaatame koos, mis tunne on - enne ja pärast.* * *

Oskuslik suhtlemine töösituatsioonides

Millised on peamised vead, mida töistes olukordades tehakse? MIda tähendab oskuslik kuulamine ja millistes olukordades läheb seda vaja kõige enam? Millised on levinumad suhtlemisvead ning kuidas neid vältida? MIda iseenda puhul jälgida ja muuta saab? Kas saab muuta teise inimese mõtlemist või tema suhtumist? Kuidas muuta iseenda suhtumist ja võimalikke negatiivseid emotsioone?* * *

Lähedussuhted ja tervislik seks Pakume selle koolituse kaudu võimalust rohkem teada saada valdkonnast, mis võib mõjutada meie elu sügavamalt ja olulisemalt kui ükski töine probleem. Kutsume Teid saama teadmisi, millest võiks kasu olla suhete-elu arukal korraldamisel, ning usume, et nende teadmiste kasutamine tõstab Teie eluga rahulolu ning aitab kujundada arukaid hoiakuid oma elu tähtsatesse suhetesse.
Koolituselt saate:
- Enda hoiakute mõju täpsemat taju lähedussuhete teemadel
- Oskuse pakkuda oma suhtesse rohkem
- Teadmisi seksteemade vältimise, aktsepteerimise ja heade lahenduste viisidest* * *

Presentation skills. Understanding and overcoming the fear of public speaking and avoiding common mistakes people do in public speaking situations.

In this training we will go through the process of preparing and creating presentations and delivering presentations successfully. Participants will learn how to compose and structure presentations and how to get a contact with the audience. They will also learn how to overcome the fear of public speaking and get some useful tips for presentations and public speaking.* * *

Communication and cooperation with different personality types

To be successful, it is necessary to understand the other side’s motivation, fears, limits, values, personality features and choose the right method of communication and approach according to this. This training will teach you to recognize different personality types and notice your own behavioural patterns, to act according to the other person’s peculiarity and expectations and gives you an overview of the typology of different personalities and the laws of the working of the brain in modern psychology. You will learn techniques that are used for attentively listening to another person and getting them on board with your ideas. We will also look at the common mistakes made when evaluating people and choosing a behavioural strategy, explore the topics of the main differences between communicating with different people.

Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Hind sõltub osalejate arvust, koolituse toimumise kohast ning koolituse mahust. Küsi pakkumist info@erekoolitus.ee või telefonidel 6843211 ja 56644381.

Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest ühepäevastest sisekoolitustest leiad siit (pealkirjal klõpsates avaneb link koolituse kirjeldusega):

Kõiki meie koolitusi võimalik tellida ka pikemate koolitustena ettevõttesse sisse, kui on soov inspireerida tervet tiimi või ettevõtte töötajaid. Hind sõltub osalejate arvust, koolituse toimumise kohast ning koolituse mahust. Küsi pakkumist info@erekoolitus.ee või telefonidel 6843211 ja 56644381.

Valiku ettevõtetesse tellitavatest populaarsematest ühepäevastest sisekoolitustest leiad siit (pealkirjal klõpsates avaneb link koolituse kirjeldusega):