KoolitusedJuhtimiskoolitus meeskonna juhile


Ajajuhtimine meeskonnas

Kuidas keerulistes koostöövormides asjad ikkagi kõik õigeks ajaks valmis saada?

Koolitaja Tiit Valm

Tiit Valm koolitab Sageli õpetatakse erinevatel ajajuhtimise koolitustel küll juhtima inimese enda aega (peamiselt seadma prioriteete), ent ei õpetata, mida teha olukorras, kus sinu aeg ei sõltu ainult sinust endast. Kuidas panna ka TEISED tähtaegadest kinni pidama, kuidas tagada, et kõik olulised inimesed töötaksid laitmatult ning kellegi asjatu venitamise pärast teiste töö, aeg ja rahateenimine ei kannataks? Kuidas reaalselt kõigi oluliste inimeste - kas siis üksuse, osakonna või projektimeeskonna liikmete tasemel - aega säästa? Kuidas jõuda rohkem vähema ajaga ning aidata ka teistel seda teha?

Organisatsiooni efektiivsus tugineb lisaks materiaalsete ressursside tõhusamale kasutusele ka tööaja tõhusamale kasutusele.

Võib tunduda uskumatu, aga kui arvutama hakata, siis tööaega säästma õppides säästate suure hulga raha. Milline on aega säästva töökorraldusega saavutatav efekt rahas? Kui näiteks ühe spetsialisti keskmine töötasu aastas 10800€ bruto ja tema töötunde aastas on 2024 (tööpäevi on aastas ca 253), siis selle spetsialisti töötunni maksumus on (10800:2024) 5,34 eurot. Nüüd pange tähele: kui te oskaksite iga päev säästa igal spetsialistil 1 tunni tööaega, oleks rahaline sääst aastas 5,34 × 230= 1228,2 eurot. Seega võit oleks 11,4% brutotöötasust! Kui võtta arvesse kogu tööjõukulu koos maksude ja muude kuludega, on võit aga veel palju suurem. Ainuüksi teatud töökorraldusega ja ajajuhtimise võtetega oleks võimalik efektiivsust sedavõrd tõsta, et kannataks töötajate palka suurendada üle 10%.

Kuna üksuste juhid, töögrupi juhid, projektijuhid kasutavad mingis osas ühtede ja samade spetsialistide tööaega, siis on tekkinud olukorrad, kus teostava meeskonna liikmed on perioodiliselt tööga ülekoormatud. Tulemuseks on tööde hilinemine, mis paneb osad töötajad ootama teiste järel. Nii lihtsalt hakkab tekkima tööaja raiskamine. Lahenduseks on spetsialistide tööaja ühine planeerimine, mis eeldab üksuste juhtide, töögrupi juhtide ja projektijuhtide koostööd. Kogu koostöö juures peame arvestame, et süsteem ei saa toimida spetsialistide huve ja motivatsiooni eirates.

Koolitusel käsitletakse erinevaid aspekte – kuidas oma tööajaga paremini hakkama saada, sh olla ise efektiivsem, mida teistega koostöö planeerimisel arvestada, kust on oodata riske ja mida teha nende mõjude vähendamiseks. Kuidas koostööd teha pingevabamalt ja vähendada stressi? Kuidas koostöö kaudu tõsta kogu meeskonna motivatsiooni? Kuidas hakkama saada teiste inimeste tööaja juhtimisega, nii et kõik asjaosalised saaksid ka oma aega mõistlikult planeerida? Koolitus on tempokas ja praktiline ning teooriat käsitleme just nii palju, et mõista miks ja kuidas aja säästmiseks peab midagi tegema.
Koolituselt saate teadmised:
Kuidas väikeste ja lihtsate võtetega saavutada selgelt mõõdetavat ajalist ja rahalist võitu?
Kuidas saavutada meeskonna kiire õppimine?
Kuidas on võimalik leida häid ideid efektiivsuse jätkuvaks tõusuks?
Teadmised ja tegevusmudelid sellest, kuidas hoida mistahes töö sisuliselt, ajaliselt ja rahaliselt kontrolli all
Hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta
Sihtgrupp
Koolitus on suunatud inimestele, kes oma töös peavad korraldama teiste inimeste tööd või korraldama koostööd inimeste vahel. Koolitusele on oodatud üksuse juhid, protsessijuhid, koostöö korraldajad, projektijuhid, töögruppi juhid, esmajuhid. Ootame inimesi erinevatelt elualadelt - nii teenindussektorist, rahandusest kui ka avalikust sektorist (ministeeriumid, ametid, kohalikud omavalitsused, sihtasutused jne), samuti sobib koolitus bürootöö tegijatele, inseneribüroodele ja projekteerimisettevõtetele, samuti kõigile teiste valdkondade esindajatele, kus tulemuse saavutamine sõltub rohkem kui ühest inimesest.

Koolitus kestab 2 päeva.
Kahepäevase koolituse teemad:
Kokkulepitud tulemusnõuete täitmine vastavalt eesmärkidele ja kokkulepetele – kuidas seda teha?
Töömeetodite ja –protsesside arendamisele kaasaaitamine.
Koostöö korraldamise keerukas keskkond. Kas ainult administratiivne juht on koostöö korraldaja?
Tööaeg kui eriline ressurss. Miks vajab tööaeg juhtide ja koostöö korraldajate erilist tähelepanu?
Millist efekti on võimalik tõhusama koostöö korraldusega saavutada?
Kuidas saada meeskonna tööaja üle kontroll?
Määramatus töökeskkonnas
Kuidas võidelda määramatusega?
Kuidas koostöö planeerimise abil vähendada tööstressi ja tõsta meeskonna motivatsiooni?
Miks ka väga hästi läbimõeldud koostööplaanid alati ei realiseeru kokkulepitud viisil?
Juhtide omavahelise koostöö vajadus ja võimalused
Kuhu kaob meie väärtuslik tööaeg?
Kuidas vähendada spetsialisti ja meeskonna ajakadusid?
Kuidas kindlustada, et kõik, kes koostöösse on haaratud, võtaksid vastutuse oma lubaduste eest?
Miks inimesed vastutust ei võta?
Mida teha, et vastutuse võtmine oleks loomulik osa koostööst?
Kuidas üles ehitada koostööks vajalik infosüsteem?
Operatiivinfo kindlustamine aja ja eelarve osas
Koosolekud ja nende läbiviimine
Kontroll tööde teostamise üle. Mida ja kuidas koostöö korraldaja kontrollib?
Muutused tööde teostamise käigus. Kuidas hakkama saada lisanduvate töödega?
Kuidas määrata tööde prioriteedid?
Tööde üleandmine Kuidas tööde lõpetamine ja üleandmist teostada nii, et see suurendaks motivatsiooni järgmisteks töödeks?
“Viie miksi” meetod probleemide analüüsiks
Tagasiside töö käigus. Töömeetodite ja –protsesside analüüs ja parendusettepanekud jooksvalt tööde käigus.
Metoodikad, kuidas kaasates inimesi leidmaks tõhusamaid koostöövõtteid ja mudeleid
Muudatustele reageerimine ja uute kokkulepete sõlmimine.
Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Kahepäevase koolituse soodushind on 446 eurot +km. Täishind on 499 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust


  Tiit Valm Koolitaja on Tiit Valm , kellel on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 22 aasta, ta on töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Koolitajana on ta tegutsenud vaheldumisi tegevjuhtimisega alates 1994. aastast. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiit Valmil on konsultandi 5 kategooris kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Küsige pakkumist