Avatud koolitusedKoolitus meeskonna või ettevõtte juhile


Eesmärkide seadmise oskused juhile

Kuidas eesmärgid tööle saada
Eesmärkide seadmine on tõestatult kõige tugevamalt tulemuslikkusega seotud juhtimisvõtteid maailmas. Seetõttu on ta ka kõige levinum juhtimisvõte - eesmärkide seadmine ja nende poole pürgimine toob parema tulemuse, sest eesmärgid annavad sihi, loovad aluse tagasisideks, tekitavad õhinat jne.
Aga kas olete oma ettevõttes märganud, et mõnikord tekitavad eesmärgid hoopis väsimust. Või hoopis vastuseisu, nii et juht peab neid aktiivselt „müüma“ või hoopis käsu korras kehtestama? Siin on mõned levinumad eesmärkidega seotud väljakutsed Eesti ettevõtetest:
- tüdimus eesmärkidest, sest iga kuu algab jälle uue eesmärgiga (mis on loomulikult kõrgem kui eelmine)
- väsimus eesmärkidest, sest neid on palju ning nende täitmise jälgimine ja edu / ebaedu põhjustesse süvenemine seetõttu päris aeganõudev
- vastuseis eesmärkidele, sest need on võõrad, juhi omad
- segadus, sest eesmärgid justkui täituvad, kui ettevõtte tulemus seisab ikkagi paigal

Käesolev koolitus vaatab samm-sammult läbi kogu eesmärkide seadmise ning nende täitmise jälgimise protsessi ning annab konkreetsed juhised, kuidas tagada, et 1. eesmärgid tõesti aitaks rohkem saavutada (see on ainuke eesmärkide kasutamise põhjus)
2. eesmärgid ei muutuks tööd segavaks (jah, piisavalt paljudes ettevõtetes eesmärgid segavad "päris töö“ tegemist)
3. eesmärkide seadmine ei motiveeriks ettevõtte suhtes kahjulikke tegevusi või käitumist (müün kliendile, kes on makseraskustes; aeglustan tootmist, sest selle kuu plaan on täis; lükkan müügi järgmisse kuusse, sest selle kuu eesmärk niikuinii ei täitu).
4. et eesmärk „kuuluks“ eelkõige eesmärgi täitjale, mitte juhile
Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud ettevõtte juhtkonda kuuluvatele inimestele, tegevjuhtidele, üksuste juhtidele, ettevõtjatele ja otsustajatele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi taktikalise eesmärkide seadmise ja täitmise vastu.
Teemad:
1. Eesmärkide hierarhia:
* mis on eesmärk, mis on mõõdik ning kuidas neid juhtimises kasutada;
* ettevõtte eesmärgid, meeskonna eesmärgid ja individuaalsed eesmärgid – kuidas tagada nende kooskõla, et üks ei töötaks teisele vastu.
2. Eesmärkide seadmisest:
* kes seab eesmärgi – juht, alluv, meeskond;
* hea eesmärgi tunnused (ja laseme SMARTist natuke lahti);
* kui raske peaks eesmärk olema – kerge, keskmine, raske?
3. Mõõdikutest:
* ettepoole vs tahapoole vaatavad mõõdikud;
* kuidas eesmärgi täitmisele kaasa aitamiseks sobivaid mõõdikuid valida;
* universaalne tööriist mõõdikute valimiseks reeglid vastavalt ettevõtte ja töö eripäradele.
4. Kui eesmärk ja mõõdikud on paigas:
* kõige tõhusamad võtted, kuidas nende täitumist efektiivselt jälgida;
*. Tagasiside - eesmärk ilma tagasisideta on kui Kati ilma karuta;…
* milline on tõhusaim tagasiside andmise viis;
* kui tihti tagasisidet anda;
* kuidas anda tagasisidet nii, et ta kohale jõuaks ning tekitaks soovi pingutada.
6. Eesmärgid ja tagasiside:
* millised inimtüübid millist tüüpi eesmärke eelistavad;
* millist tüüpi eesmärgid on tulemuslikkuse seisukohalt kõige tõhusamad.
7. Hoiatused:
* millised on levinuimad võtted eesmärkidest tuleneva kasu nullimiseks;
* mida teha, kui mõni neist on teie ettevõttes levinud.
Lisaks vaatame üle mõned levinumad "haibid":
1. Üks õige eesmärk peab olema väga väga raskesti saavutatav vs. üks õige eesmärk peab olema mõistliku pingutusega saavutatav vs üks õige eesmärk on pidev areng
2. Eesmärgid tuleb püstitada ühisel / meeskondlikult vs. juht on see, kes eesmärgi püstitab ning teiste roll on eesmärke täita
3. Eesmärk peab olema konkreetne ja mõõdetav (SMART) vs. eesmärk peab olema pigem nägemus, visioon, pilt tulevikust
Koolituse käigus:
1. Lahendatakse üks juhtum, mis võtab kokku kõik eesmärkide seadmise põhilised reeglid
2. Vaadatakse kolme juhtumit Eestist – kuidas ettevõte tuli välja olukorrast kus:
a. Eesmärgid oli pidevalt täidetud, kuid tulemus seisis paigas
b. Eesmärgid olid muutunud „päris tööd“ segavateks asjadeks.
c. Eesmärkidele oli terav vastuseis, nii et juht pidi kasutama sundi
3. Ja mõned geniaalsed videoklipid eesmärkidest vaatame ikka ka.

Soodushind 319,00. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust lõunapausi ja kohvipauside ajal. Soodushind kehtib kuni nädal enne koolitust. Täishind 319 eurot + km 20%. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras. 

Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:  Registreeruge

Koolitaja Elar Killumets
Elar Killumets Elar Killumets on juhtimisega kokku puutunud nii alluva, juhi, õppejõu kui ka juhtimisvaldkonna uurijana. Oma töös firmades Smarten ja DHL oli ta lisaks juhi rollile tihedalt seotud ka müügiga suurklientidele. Alates 2009. a. on ta Tartu Ülikooli juhtimisteaduskonna doktorant ja koosseisuväline lektor. Spetsialiseerumis¬valdkonnaks on meeskondade efektiivsuse hindamine, kus koostöös USA kolleegidega viib läbi uuringut, millel on potentsiaali jõuda tulevikus ka juhtimisõpikute kaante vahele. Juhtide koolitamises on Elar Killumets keskendunud peamiselt sellele, kuidas juht saab meeskonna protsesse mõjutades meeskonna tulemuslikkust tõsta.