KoolitusedKoolitus juhatuse liikmetele


Juhatuse liikme kohustused ja vastutus

Koolitaja Siret Siilbek

Kas teie olete juhatuse liige? Kas te teate, mille eest te tegelikult vastutate ja mida selline vastutus võib kaasa tuua? Kuidas hoiduda juhatuse ja osanike või aktsionäride vahel sageli tekkivast huvide konfliktist?

Juhatuse liige peaks äriühingut juhtima kindlakäeliselt. See on võimalik vaid siis, kui ta on teadlik sellest, milliseid tegusid ta teha tohib ning kuidas maandada riske, mis paratamatult ametikohaga kaasas käivad.

Millist käitumist oodatakse juhatuse liikmelt? Mida peaks tegema, kui äriühing satub makseraskustesse? Kuidas käituda olukorras, kus aktsionäri või osaniku huvid ei kattu juhatuse liikme omadega? Neile ja paljudele teistele küsimustele leiad vastused koolituselt, millel räägitakse juhatuse liikme kohustustest ning vastutusest. Koolituspäeva jooksul õpetatakse, mille eest juhatuse liige üldse vastutab ning mida ta saab enda kaitsmiseks ette võtta.

Koolituse karistusõiguslikus osas käsitletakse juhatuse liikme karistusõigusliku vastutuse aluseid. Milliste tegude eest võib järgneda karistusõiguslik vastutus ning kuidas peaks käituma, et vältida kriminaaluurimist?

Koolituselt saate:
 • teadmised juhatuse liikme kohustustest;
 • põhjaliku ülevaate, milliste tegude eest kaasneb juhatuse liikmele karistusõiguslik vastutus;
 • teadmise, kes ning millistel tingimustel võib juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõuet esitada ning milliste tegude eest võib järgneda karistusõiguslik vastutus;
 • praktilisi näpunäiteid, kuidas kaitsta end juhatuse liikme vastu esitatavate nõuete eest.

 • Sihtgrupp
  Äriühingute juhatuste liikmed ning osanikud ja aktsionärid.

  Koolituse teemad:
 • Hoolsus- ja lojaalsuskohustus: mis on nende sisu?
 • Vastutus äriühingu ees: millistel tingimustel saab kahju hüvitamise nõude juhatuse liikme vastu esitada tema juhitud äriühing ise?
 • Vastutus võlausaldaja, sh maksuameti ees: millistel tingimustel vastutab võlausaldaja ees, kellel on nõue äriühingu vastu, juhatuse liige isiklikult?
 • Juhatuse liikme võimalused end kaitsta: kuidas vältida nõuete esitamist üldse ning kuidas käituda olukorras, kus osaniku või aktsionäri huvid ei kattu juhatuse liikme omadega? Kelle sõna maksab?
 • Äriühingu usalduse kuritarvitamine ja karistusõiguslik vastutus: mis on usalduse kuritarvitamine ning millistes praktilistes situatsioonides võivad õiguskaitseorganid isiku tegevust selliselt käsitleda?
 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu maksejõuetuse põhjustamise eest: kust kulgeb piir negatiivsete äririskide realiseerumise ning maksejõuetuse põhjustamise vahel?
 • Äriühingu kui kannatanu võimalused nõuda kriminaalmenetluses esitatava tsiviilhagiga juhatuse liikmelt kahju hüvitamist: mida teha, kui juhatuse liige on pannud toime kuriteo?

 • Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus


 • Koolituse soodushind on 369 eurot +km. Täishind on 439 eurot +km. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, kohvipausi. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

  Koolitaja Siret Siilbek
  Siret Siilbek Siret Siilbek on Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös nii kahju hüvitamise nõuetega kui ka pankrotimenetlustes esile kerkivate vaidluste ja küsimustega. Siret on Justiitsministeeriumi juures tegutseva Maksejõuetusõiguse Ekspertkomisjoni liige ning Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni liige. Siret on pälvinud ka rahvusvahelise personaalse tunnustuse advokaadibüroode reitinguväljaandelt Legal500 kui väljapaistev strateeg. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. aastast.

   Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211.

   Küsige pakkumist