KoolitusedAvatud koolitused


Tööde ja inimeste juhtimine kodukontorite ja üksustevahelise koostöö ajastul

Kuidas teha koostööd, kui otsesed hoovad puuduvad?


Kas Sinu kolleegid - üksuste juhid, töögrupi juhid, projektijuhid ja koostööpartnerid - kasutavad vahel ühtede ja samade inimeste tööaega? Ning kas seejuures on Sulle tuttav olukord, kus mingit tööd teostava meeskonna liikmed on pidevalt tööga ülekoormatud? Tulemuseks tööde hilinemine, mis paneb osad töötajad ootama teiste järel?

Usun, et olete minuga nõus - tänapäeval, mil üha rohkem tehakse tööd kodukontorist või peavad koostööd tegema väga erinevad osakonnad/üksused/firmad, vahel ka erinevate riikide inimesed, on koostöö ja protsesside juhtimine muutunud aina keerukamaks. Kogu suhtlemine ja protsess on sageli üksuste ülene ja virtuaalne. Mõnikord on mõlemad või üks osapool eemal, kodukontoris või teises osakonnas teise juhi alluvuses.

Mida teha, et saada asjad laabuma, kui otsesed hoovad (alluvus, võimalus nõuda tööülesannete täitmist) puuduvad? Või olukord, kus su meeskond pole sul käe-jala juures? Kuidas saavutada kindlustunne keeruka osalusega koostöös?

Püsivas meeskonnas või osakonnas tunneme ja tajume üksteist, oleme kohanenud üksteisega. Üle üksuste koostöös me küll teame neid inimesi, aga ei taju neid sedavõrd kui oma meeskonna liiget. Üleüksuselise koostöö eesmärk on mingi tulemus, kogu suhtlemine on suunatud tulemuse saavutamisele, kuid samal ajal peab sellise koostöö puhul hakkama saama ka piiratud õigustega – ei saa käskida, motivatsiooni- ega karistushoobasid pole, aga tulemuse peab ikkagi saavutama. Sama kehtib ka mitme tütarfirmaga ettevõtete, suurte organisatsioonide, rahvusvahelise ja erinevate projektikoostöö, virtuaalse koostöö (kodukontori, kaugtöö), vabatahtlike rühmituste kohta.Koolituselt saate teadmised:
* Üle üksuste koostöö – kuidas üle organisatsiooni koostööd korraldada
* Kuidas ma kõik need tööd tehtud saan, kuidas koostööd nii korraldada, et kõik, nii mina kui ka kõik teised saaks oma tööd tehtud?
* Kuidas teistega arvestada? Mida mina saan teha, et minuga arvestataks?
* Kuidas reaalselt kõigi oluliste inimeste - kas siis üksuse, osakonna või projektimeeskonna liikmete tasemel - aega säästa? Kuidas jõuda rohkem vähema ajaga ning aidata ka teistel seda teha?
* Kuidas panna ka TEISED tähtaegadest kinni pidama, kuidas tagada, et kõik olulised inimesed töötaksid laitmatult ning kellegi asjatu venitamise pärast teiste töö, aeg ja rahateenimine ei kannataks?
* Kuidas koostööd teha pingevabamalt ja vähendada stressi?
* Kuidas saavutada meeskonna kiire õppimine?
* Teadmised ja tegevusmudelid sellest, kuidas hoida mistahes töö sisuliselt, ajaliselt ja rahaliselt kontrolli all

Sihtgrupp
Koolitus on suunatud inimestele, kes oma töös peavad korraldama teiste inimeste tööd või korraldama koostööd inimeste vahel või kes ise peavad tihedalt suhtlema osakonna või üksuse üleselt. Koolitusele on oodatud juhid, kelle meeskond osaliselt töötab kodukontoris, maatrikssüsteemis, üksuse või organisatsiooni juhid kes on tihedalt kostöös teiste üksuste ja organisatsioonideg, protsessijuhid, koostöö korraldajad, töögruppi juhid, samuti kõigi teiste valdkondade esindajad, kus tulemuse saavutamine sõltub rohkem kui ühest inimesest.

Koolitus kestab 2 päeva.

Kahepäevase koolituse teemad:
Koostöö korraldamise edukus.
Mis teed üksuste vahelise ja organisatsioonide vahelise koostöö keeruliseks.
Määramatus töökeskkonnas. Kuidas võidelda määramatusega?
Kuidas tulla toime kokkulepitud tööajaga?
Kuidas koostöö planeerimise abil vähendada tööstressi ja tõsta meeskonna motivatsiooni?
Miks ka väga hästi läbimõeldud koostööplaanid alati ei realiseeru kokkulepitud viisil?
Kuidas kindlustada, et kõik, kes koostöösse on haaratud, võtaksid vastutuse oma lubaduste eest?
Miks inimesed vastutust ei võta?
Mida teha, et vastutuse võtmine oleks loomulik osa koostööst?
Kuidas üles ehitada koostööks vajalik infosüsteem?
Operatiivinfo kindlustamine.
Koosolekud ja nende läbiviimine.
Kuidas saavutada kindlustunne, et tööd sujuvad. Mida ja kuidas koostöö korraldaja jälgib?
Muutused tööde teostamise käigus. Kuidas hakkama saada lisanduvate töödega?
Tagasiside töö käigus.
Metoodikad, kuidas inimesi kaasates leida tõhusamaid koostöövõtteid ja mudeleid.
Muudatustele reageerimine ja uute kokkulepete sõlmimine.
Kuidas koostöös osalejaid jooksvalt arendada ja kindlustada motiveeriv tagasiside.

Koolitaja Tiit Valm

Tiit Valm koolitab
Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Kahepäevase koolituse soodushind on 622 eurot +km. Täishind on 799 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust


  Tiit Valm Koolitaja on Tiit Valm , kellel on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 22 aasta, ta on töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Koolitajana on ta tegutsenud vaheldumisi tegevjuhtimisega alates 1994. aastast. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiit Valmil on konsultandi 5 kategooris kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Küsige pakkumist