KoolitusedTiit Valmi koolitus projektide juhtimisest


Projektide tõhus korraldamine ja juhtimine

Koolitus projektijuhtidele ning projektipõhise töö tegijatele.

Koolitaja Tiit Valm

Tiit Valm koolitab Kas teadsite, et tänapäeval esineb ettevõtetes aina rohkem projektipõhist tööd? See toob kaasa keerukamad suhted ja tegevuste koordineerimise. Sageli pole projektigrupi liikmed otseses alluvussuhtes projekti eest vastutava meeskonnakaaslasega või on tegemist osakondadevahelise tööga, kus igaühel veel mitu muudki tööd teha.

Sageli õpetatakse projektijuhtimise koolitustel pidama kinni tähtaegadest, ent jäetakse piisava tähelepanuta teised väga olulised aspektid: Kuidas lugeda raha ja eelarves püsida? Kuidas arvestada kulu, mis projekti juhtimisele läheb? Kuidas korraldada teiste inimeste tööaega, kui nad on sinu meeskonnas, kuid kuuluvad teistesse üksustesse või organisatsioonidesse? Kuidas panna lubadused vett pidama ja vältida venitamist tööde puhul, kus tähtaeg pitsitab? Tähtaja nimel tuuakse sageli tahtmatult ohvriks ka projekti kasumlikkus, ometi on see just see, mille nimel äriettevõtted on loodud. Seetõttu pööratakse sel koolitusel ka kasumlikkuse aspektile erilist tähelepanu.

Sujuvat töökorraldust pole lihtne saavutada. Selleks on vaja hakkama saada teiste inimeste tööaja juhtimisega, nii et kõik asjaosalised saaksid ka oma aega mõistlikult planeerida. Kas Teile tuleb tuttav ette olukord, kus lubadused ei pea, inimesed ei täida kokkuleppeid ega paista olevat kuigi motiveeritud? Koolitusel käsitletakse erinevaid töökorralduslikke aspekte – mida koostöö planeerimisel arvestada, kuidas luua toimiv infoliikumine, kust on oodata riske ja mida teha nende mõjude vähendamiseks. 

Kõik need teadmised ja oskused on vajalikud inimesele, kes on pandud projektipõhiselt midagi korraldama, sest sellisel juhul ka see inimene vastutab 100% tulemuste eest. Tegelikult ei ole kogu projekti vältel võimalik projektijuhil öelda: ”See ei ole minu töö”. Sellist asja projektitöös ei ole, mille eest projektijuht ei vastutaks. Kuidas seda aga kõige tõhusamalt teha?

Koolitus on tempokas ja praktiline ning teooriat käsitleme just nii palju, et mõista miks ja kuidas projektijuht peab midagi tegema.
Koolituselt saate:
- selge projektipõhise tegevuse loogika ja süsteemse ülevaate projektipõhisest juhtimisest
- arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja võimalustest
- teadmised ja tegevusmudelid sellest, kuidas hoida projekti sisuliselt, ajaliselt ja rahaliselt kontrolli all
- kogemusi ja nõuandeid, kuidas saada ümbritseva keskkonna toetust oma projektile
- hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta 

Koolitus kestab 2 päeva
Sihtgrupp
Koolitus on suunatud inimestele, kes oma töös peavad korraldama projektipõhist tööd või korraldama koostööd inimeste vahel, kes töötavad erinevates üksustes ja/või organisatsioonides. Oodatud on ka kogemustega projektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.
Kahepäevase koolituse teemad:
Projektipõhise töö loogika:
- Mis projekt tänases keskkonnas?
- Mida projektide juhtimises on uut võrreldes püsivalt koostöötava meeskonna juhtimisega?
- Projektijuhi roll, kohustused ja vastutus
- Millal algab projekt ja millised on tema etapid?
Projekti ettevalmistamise etapp:
- Kokkulepped, mille alusel töö käivitub
- Lähteülesande täpsustus
- Sisuline kavandamine
- Eelarvestamine
- Toestatavuse hindamine (sh riskide hindamine)
Projekti töökorraldusliku planeerimine etapp:
- Planeerimise põhimõtted
- Määramatus projektides
- Planeeritavad tegevused (kvaliteedi kindlustamine, info liikumine, administreerimine jne.)
- Projekti kasumlikkuse kindlustamiseks vajalikud arvestuspõhimõtted
- Projekti kasumlikkuse kindlustamiseks eelarve jälgimise kavandamine
- Planeerimise tasemed
Projekti elluviimine:
- Projekti jälgimise süsteemi ülesehitamine
- Meeskonna moodustamine ja kokkulepped meeskonnaga
- Protseduurid ja reeglid projektitöös
- Operatiivinfo kindlustamine aja ja eelarve osas
- Projekti tuleviku juhtimine (aja ja kasumlikkuse osas)
- Projekti koosolekud teostajate, kliendi ja oma juhtkonnaga
- Koostöö kindlustamine (sh motivatsioon ja üksteisega arvestamine)
- Muudatustele reageerimine ja uute kokkulepete sõlmimine
Projekti lõpetamine:
- Meeskonna laialisaatmine
- Projektianalüüs
Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Kahepäevase koolituse soodushind on 499 eurot +km. Täishind on 599 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

  Tiit Valm Koolitaja on Tiit Valm , kellel on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 22 aasta, ta on töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Koolitajana on ta tegutsenud vaheldumisi tegevjuhtimisega alates 1994. aastast. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiit Valmil on konsultandi 5 kategooris kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Küsige pakkumist