Avatud koolitused

Avatud koolitused
Avatud koolitused


Käitumis- ja suhtlemisstrateegia
oskuslikku suhtlemist nõudvates töösituatsioonides

Kõige olulisemad suhtlemistehnikad ja enesejuhtimise oskused keerulistes suhtlemissituatsioonides
Kas teadsite, et peale IT-alaste oskuste on kohe järgmised tööturul nõutuimad inimeste kompetentsid meeskonnatöö- ja suhtlemisoskused? Need on universaalsed oskused, mida läheb meie aina keerukamas maailmas aina rohkem vaja, nii alluvate, kolleegide kui ka klientidega suheldes.
Sageli on peamine häda selles, et maailma kiputakse nägema vaid läbi oma silmade. Samas elame me tänapeaval üksteisega väga seotud maailmas. Kõik on seotud kõigiga. Seetõttu on selge, et peaksime õppima ka rohkem koostööd ja sünergiat saavutama. Kuidas aga tegelikult teise inimese sisse paremini näha, teda paremini mõista? Kuidas mõtleb klient? Miks mu alluv teatud ülesandeid meelsasti täita ei taha? Mis toimub mu ülemuse peas? Miks mõned inimesed sobivad omavahel paremini kui teised? Kuidas ma peaksin just temaga käituma just sellises olukorras?

Koolituselt saate: - oskuse kasutada erinevaid suhtlemis- ja kehtestamistehnikaid
- teadmised, kuidas enese negatiivsete emotsioonidega hakkama saada
- näpunäited erinevate inimtüüpidega suhtlemiseks ja keerulistes olukordades toimetulekuks
- juhiseid, mille abil vältida suhtlemisvigu ja ületada keerulisi olukordi
Koolituse kirjeldus:
Koolitus keskendub kahele peamisele fookusele:
1) kuidas keerulistes suhtlemisolukordades valida selline suhtlemisstrateegia, mis võimaldab teist osapoolt paremini mõista ja rahumeelselt koostööd saavutada;
2) kuidas pingelistes olukordades ise rahulikuks ja tasakaalukaks jääda.

Et olla selles edukas, tuleb mõista teise poole motivatsiooni, hirme, piiranguid, väärtushinnanguid, isiksuseomadusi ja vastavalt sellele valida ka suhtlemisviis ja lähenemine. Lisaks sellele tuleb teada üldisi seaduspärasusi – kuidas inimesed reageerivad kriitilistes olukordades ja mida nad vestluspartnerilt ootavad. Samuti tuleb osata märgata iseenese reaktsioone ja neid suunata nii, et negatiivsed emotsioonid või eelarvamused ei pääseks segama.
See koolitus õpetabki selgitama teise inimese vaadet ja tähele panema iseenese käitumismustreid ja valima käitumisstrateegiat. Õpitakse võtteid, mida kasutada teise inimese tähelepanelikuks kuulamiseks, aga ka inimeste kaasamiseks omaenese ideedega, samuti omaenese tunnete juhtimist.
Vaadeldakse levinumaid vigu inimeste hindamises ja käitumisstrateegia valikul, manipulatsiooniga toimetulemist ning mõjutamisoskusi.
Koolituse käigus õpitakse võtteid, mis aitavad teist poolt “lugeda” ja erinevaid käitumismalle kasutada. Kindlasti aitab see koolitus ka iseennast paremini „lahti seletada“ ja mõista omaenese reaktsioone. Õpitakse ka suhete juhtimist ja edukaid tehnikaid suhtlemises, et ennetada ja lahendada konflikte.
Koolitus on kasulik kõigile, kel tuleb oma töös saavutada koostöövalmidus ning juhtida iseenese emotsioone erinevvates suhtlemisolukordades. Koolituse käigus tehakse palju praktilisi harjutusi ja kasutatakse teemade paremaks mõistmiseks videomaterjali, praktilisi näiteid ja grupitöid.
Koolituse kestus on 12 akadeemilist tundi, mis on jagatud kahele päevale, mõlemal päeval toimub koolitus kell 10 – 15.30.
Teemad:
Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad.

Huvitavaid fakte teise inimese tajumisest ja meeldimiskunstist.
Mis mängib rolli esmamulje loomisel?
Mida teha, kui inimesed minuga ei nõustu?
Agressiivsusele omapoolse agressiivusega vastamine – mis siis juhtub ja miks see ei ole hea võte?
Kuidas maandada nii enda kui teise poole emotsioone pingelises situatsioonis?
Kuidas toimub rahulik enesekehtestamine? Kehtestav sõnum – millest see koosneb ja kuidas seda õigesti teha? Kehtestav käitumine.
Toimetulek vastupanuga.
Kuidas mitte lasta endaga manipuleerida?
Kehtestamistehnikad ja vastumanipuleerimise võtted.
Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust?
MIs on tooni valik ja miks see on oluline?
Kuidas öelda keerulisi või negatiivseid sõnumeid kolleegile?
Kuidas avada kinnist vestluskaaslast?
Kuidas saada teisi inimesi endaga kaasa?

Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine.

Suhtlemisvead. Levinud (kuid ebaefektiivsed) viisid rahulolematuse väljendamiseks.
Mis on aktiivne kuulamine ja kuidas see aitab suhtlemisprobleeme lahendada?
Kuidas anda negatiivset tagasisidet teisele nii, et see ei solvuks?
Kuidas anda positiivset tagasisidet nii, et see ei mõjuks lameda või ülepingutatuna?
Kuidas saavutada usaldust?
Kuulamis- ja peegeldamistehnikad – milleks neid vaja on ja kuidas need päris-elus töötavad?
Kuidas aktiivse kuulamise võtteid enda heaks tööle panna?
Milline on kõige olulisem oskus konfliktide lahendamisel ning inimeste kaasamisel ja endaga ühele nõule saamisel?

Enesejuhtimine.

Kuidas võtta omaenese emotsioonid konfliktsituatsioonis kiiresti kontrolli alla?
Enesejuhtimine keerulistes olukordades – mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda?
Millised on minu võimalused oma seisundi või meeleolu juhtimisel?
Negatiivsete emotsioonidega toimetulek nii pingelises olukorras sees olles kui pärast seda.
Kuidas enesejuhtimise võtete valdamine aitab meil edukam olla kliendisuhetes või eraelus?
Millal ja kuidas neid oskusi harjutada saab?

Ajakava
9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
Koolitaja Elina Siilbek
Elina Siilbek Elina Siilbek on erinevaid üksusi ja organisatsioone juhtinud viimased 20 aastat ning koolitusturul toimuvaga olnud tihedalt seotud viimased 15 aastat. Saanud nii operatiivjuhtimise kui ka strateegilise personalijuhtimise kogemuse, rakendab ta saadud teadmisi nii igapäevases töös kui ka koolituste läbiviimisel. Ta on õppinud psühholoogiat ja pedagoogikat Eestis ja Taanis, tema sügavamad huvivaldkonnad on suhtlemis- ja isiksusepsühholoogia ning organisatsioonipsühholoogia. Elina on käivitanud ERE Koolitused, Äripäeva Koolituskeskuse ja Rocca al Mare Koolituskeskuse ning olnud Äripäeva personalitöö käsiraamatu kaasautor. Ta on juhtinud Äripäeva Koolitus- ja Konverentsikeskust, korraldanud konverentse ja koolitusi koostöös Eesti tipp-koolitajatega ning koolitab ka ise tipp- ja keskastme juhte ning spetsialiste – peamiselt suhtlemisoskuste, isiksusepsühholoogia, personalivaliku, motiveerimise ja juhtimise teemadel. Inimeste juhtimine, innustamine ja motiveerimine on valdkond, mis on talle huvi pakkunud aastaid. Isiksusepsühholoogia ja erinevate inimtüüpide psühholoogia ning suhtlemisstrateegiad on valdkond, mida ta on nii süvitsi uurinud kui ka oma töös rakendanud. Elina Siilbek on kaasatud ka projekti “Tagasi kooli” ja programmi „Koostööoskused 21. sajandil“ ning ta õpetab nii pedagooge kui ka gümnaasiumiõpilasi, peamisteks teemadeks on suhtlemisoskused, enesejuhtimine ja ajajuhtimine ning koostööoskused. Lisaks koolitamisele ja koolitusprogrammide koostamisele konsulteerib ta ettevõtteid juhtimisvaldkonnas ning juhib lisaks ERE Koolitustele ka 45 töötajaga sihtasutust Harku vallas.


Kahepäevase koolituse soodushind on 499 eurot +km. Täishind on 599 eurot +km. Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust lõunapausi ja kohvipauside ajal. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:  Registreeruge