KoolitusedAvatud koolitused


Käitumis- ja suhtlemisstrateegia
oskuslikku suhtlemist nõudvates töösituatsioonides

Kõige olulisemad suhtlemistehnikad ja enesejuhtimise oskused keerulistes suhtlemissituatsioonides

Usun, et olete nõus: me elame tänapeaval üksteisega väga seotud maailmas, kus töötempo aina kiireneb ja tehnika areneb, samas - paraku - üksteise pähe me ikka ei näe ja arusaamatused ning pinged inimeste vahel tekivad ikka. Seetõttu on selge, et peaksime õppima rohkem koostööd ja sünergiat saavutama. Kuidas aga tegelikult teise inimese sisse paremini näha ja ennast nähtavaks teha? Kuidas olla järjekindel oma sõnumi edastamises? Kuidas anda negatiivset tagasisidet viisil, mis suhteid ei kahjustaks? Kuidas ma peaksin oma kliendi/alluva/ülemuse/kolleegiga käituma just sellises olukorras, nagu minu elus ette tuleb?

See koolitus on kasulik kõigile, kel tuleb oma töös saavutada koostöövalmidus ning juhtida iseenese emotsioone erinevates suhtlemisolukordades. Need on universaalsed oskused, mida läheb meie aina keerukamas maailmas aina rohkem vaja, nii alluvate, kolleegide kui ka klientidega suheldes.

Koolituselt saate:
- oskuse kasutada erinevaid suhtlemis- ja kehtestamistehnikaid;
- ülevaate enesekehtestamise ja tagasiside andmise meetoditest;
- näpunäited erinevate inimtüüpidega suhtlemiseks ja keerulistes olukordades toimetulekuks;
- juhiseid, mille abil vältida suhtlemisvigu ja ületada keerulisi olukordi;
- selge sõnumi andmise põhimõtted;
- teadmised vastuargumentidega ja rünnakuga toimetulekust;
- näpunäiteid, kuidas enese negatiivsete emotsioonidega hakkama saada.
Koolituse kirjeldus:
Koolitus keskendub kahele peamisele fookusele:
1) kuidas keerulistes suhtlemisolukordades valida selline suhtlemisstrateegia, mis võimaldab teist osapoolt paremini mõista ja rahumeelselt koostööd saavutada;
2) kuidas pingelistes olukordades ise rahulikuks ja tasakaalukaks jääda.

Koolituse käigus tehakse palju praktilisi harjutusi ja kasutatakse teemade paremaks mõistmiseks videomaterjali, praktilisi näiteid ja grupitöid.
Koolituse kestus on 8 akadeemilist tundi.
Teemad:
Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad
* Kuidas maandada nii enda kui teise poole emotsioone pingelises situatsioonis?
* Mida teha, kui inimesed minuga ei nõustu?
* Agressiivsusele omapoolse agressiivusega vastamine – mis siis juhtub ja miks see ei ole hea võte?
* Kuidas toimub rahulik enesekehtestamine?
* Toimetulek vastupanuga.
* Kehtestamistehnikad ja vastumanipuleerimise võtted.
* Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust?
* Kuidas öelda keerulisi või negatiivseid sõnumeid kolleegile?

Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine
* Suhtlemisvead. Levinud (kuid ebaefektiivsed) viisid rahulolematuse väljendamiseks.
* Mis on aktiivne kuulamine ja kuidas see aitab suhtlemisprobleeme lahendada?
* Kuidas anda negatiivset tagasisidet teisele nii, et see ei solvuks?
* Kuidas anda positiivset tagasisidet nii, et see ei mõjuks lameda või ülepingutatuna?
* Kuidas saavutada usaldust?
* Kuulamis- ja peegeldamistehnikad – milleks neid vaja on ja kuidas need päris-elus töötavad?
* Kuidas aktiivse kuulamise võtteid enda heaks tööle panna?
* Milline on kõige olulisem oskus konfliktide lahendamisel ning inimeste kaasamisel ja endaga ühele nõule saamisel?

Enesejuhtimine
* Enesejuhtimine keerulistes olukordades – mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda?
* Kuidas võtta omaenese emotsioonid konfliktsituatsioonis kiiresti kontrolli alla?
* Enesejuhtimine keerulistes olukordades – mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda?
* Millised on minu võimalused oma seisundi või meeleolu juhtimisel?
* Negatiivsete emotsioonidega toimetulek nii pingelises olukorras sees olles kui pärast seda.
* Kuidas enesejuhtimise võtete valdamine aitab meil edukam olla kliendisuhetes või eraelus?
* Millal ja kuidas neid oskusi harjutada saab?

Koolituse metoodika ja printsiibid:
Koolituspäeva käigus õpetatakse tagasisidestamis- ja enesekehtestamisoskusi, ning oskusi hoida end tasakaaluka ja rahulikuna igasugustes elusituatsioonides. Teoreetilise koolituse kõrval on siin oluline rõhuasetus praktiliste, tegelikust elust tulenevate juhtumite analüüsil ning kogemuste vahetamisel.
Eraldi väärtusena toome selle koolituse pühul välja koolituse käigus kasutatavaid unikaalseid õppefilme, mis on loodud päriselu juhtumite põhjal Eesti inimeste praktikat arvestades.
Programmi käigus jagatakse osalejatele nii uudseid teoreetilisi lähenemisi kui ka parimaid praktikaid, kasutatakse ära nii grupisisest koostööpotentsiaali kui ka koolitaja enda praktilist kogemust õpetatavate oskuste rakendamisel.
Programm on teemade ja metoodika valikul mitmekesine ning uuendusmeelne, arvestades sihtrühma eripära ja täiskasvanud õppija spetsiifikat ning rakendades suure osa õppeajast aktiivseid õppevorme. Harjutuste, grupitööde, diskussiooni, praktiliste kaasuste, õppevideote ning arutelude abil õpitakse võtteid, mida kasutada tagasiside andmiseks, enesekehtestamiseks, aga ka omaenese tunnete juhtimist ning kriitilistes olukordades olulisi suhtlemisoskusi.
Ajakava:
9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
Koolitaja Elina Siilbek
Elina Siilbek Elina Siilbek on erinevaid üksusi ja organisatsioone juhtinud viimased 20 aastat ning koolitajana tegutsenud 24 aastat. Saanud nii operatiivjuhtimise kui ka strateegilise personalijuhtimise kogemuse, rakendab ta saadud teadmisi nii igapäevases töös kui ka koolituste läbiviimisel. Ta on õppinud psühholoogiat ja pedagoogikat Eestis ja Taanis, tema sügavamad huvivaldkonnad on suhtlemis- ja isiksusepsühholoogia ning organisatsioonipsühholoogia. Elina on käivitanud ERE Koolitused, Äripäeva Koolituskeskuse ja Rocca al Mare Koolituskeskuse ning olnud Äripäeva personalitöö käsiraamatu kaasautor. Ta on juhtinud Äripäeva Koolitus- ja Konverentsikeskust, korraldanud konverentse ja koolitusi koostöös Eesti tipp-koolitajatega ning koolitab ka ise tipp- ja keskastme juhte ning spetsialiste – peamiselt suhtlemisoskuste, isiksusepsühholoogia, personalivaliku, motiveerimise ja juhtimise teemadel. Elina Siilbek on kaasatud ka projekti “Tagasi kooli” ja programmi „21. sajandi sotsiaalsed oskused“, kus ta õpetab nii pedagooge kui ka gümnaasiumiõpilasi, peamisteks teemadeks on enesejuhtimine, ajajuhtimine ning suhtlemis- ja koostööoskused. Lisaks koolitamisele ja koolitusprogrammide koostamisele konsulteerib ta ettevõtteid juhtimisvaldkonnas ning juhib lisaks ERE Koolitustele ka 60 töötajaga sihtasutust Harku vallas. Elina on koolitustel ja seminaridel osalejate poolt kõrgelt hinnatud koolitaja ning juhina tuntud kui oma teadmisi ellu viiv praktik. Aastal 2016 on teda tunnustatud Harku valla tänukirjaga „Eesmärkidest lähtuva juhtimise ning järjepideva arendamise eest hästitoimivaks koostööl tuginevaks organisatsiooniks“ ning 2017 tunnustatud tänukirjaga Tabasalu Ühisgümnaasiumi poolt tulemusliku koostöö eest. Aastal 2020 tunnustas Harku vald teda tänukirjaga „Meeskonna professionaalse arengu toetamise ja uuendustele inspireerimise eest“.


Koolituse soodushind on 369 eurot +km. Täishind on 499 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras.

Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

Küsige pakkumist