Koolitused


Elluviimise juhtimine- kuidas panna meeskond koos asju ära tegema?


Tõhusad tööriistad eesmärkide mõõtmiseks ja saavutamiseks


Praeguse majanduse seisu ajal – väga tihe konkurents ning majanduse jahtumise periood - on ettevõtte ressursside efektiivsem rakendamine olulisem kui nii mõnelgi varasemal aastal. Kas oled nõus, et efektiivsuse saavutamiseks peaks iga töötaja teadma, mis on tema kõige tähtsamad tegevused, mis aitavad organisatsiooni peaeesmärki saavutada? Kas Sinu töötajad teavad enda ja kolleegide iganädalasi võtmetegevusi? On need kergelt mõõdetavad?

Uuringud on üksmeelsed: efektiivsed meeskonnad ja organisatsioonid on suurepärased täideviimises, st olulisimate asjade ära tegemises. Edukatel ettevõtetel on oma kindlad viisid toimimiseks. Nad keskendavad pingutused hoolikalt oma kõige tähtsamatele eesmärkidele.

Aga selliseid ei ole palju - McKinsey globaalne uuring leidis, et vaid 39% tippjuhtidest usub, et tema firma on uute ideede elluviimises hea. Kas tahad, et Sinu meeskond oleks elluviimises hea? Elluviimise juhtimise koolitusel anname Sulle just selle jaoks tööriistad.

Osalema on oodatud kesk- ja tippjuhid, kes vastutavad meeskondade tulemuste saavutamise eest. Hea kui igast organisatsioonist osaleks kaks inimest – siis on õpitud metoodikat kergem kasutusele võtta.

Koolituselt saate:
* Oskuse määrata organisatsiooni kõige tähtsamad eesmärgid, mis annavad suurima tulemuse ning jagada need üksuste või meeskonnaliikmete vahel
* Oskuse määrata võtmetegevused, mis aitavad neid eesmärke saavutada ja mõõta
* Töövõtted ja oskused, mis aitavad igal töötajal teha valikuid prioriteetide osas * Kehtestada süsteemi edusammude iganädalaseks jälgimiseks

Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus osaleja võtab näidiskaasuseks enda organisatsiooni ning tegeleb koolituspäeva jooksul, koolitaja antud tööriistade abil, ühe konkreetse eesmärgi elluviimise kavandamisega. Individuaalne töö vaheldub paari- ja grupiaruteludega, et saadud teadmisi kinnistada ning saada tagasisidet nii kaasõppijatelt kui koolitajalt.

Iga osaleja saab koolituse raames töölehed, mida ta saab hiljem kasutada oma meeskonnas uute oskuste rakendamiseks. Peale praktilist lühikoolitust aidatakse osalejatel uusi teadmisi rakendada ühe reaalses tööelus: koolituse hind sisaldab üht tundi konsultatsiooni ühe kuu jooksul peale koolituse toimumist.

Koolituspäev põhineb OKR (Objectives and Key Results) metoodikal.

Maht: 4 akadeemilist tundi + 1h konsultatsiooni 1 kuu jooksul peale koolituse toimumist.

Koolituse teemad:
* Olulisemad põhimõtted, mida arvestada eesmärkide kokkuleppimisel.
* Rusikareeglid eesmärkide sidumiseks mõõdikutega.
* Tegevusplaani loomine
* Iganädalase efektiivse aruandluse loomine ja juhtimine

Kasutatavad meetodid: koolitaja lühiloeng ja praktilised harjutused oma kaasuse baasil, millele järgneb arutelu koos tagasisidestamisega

Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 10.30 – 11.00 Saabumine ja hommikukohv
 • 11.00 – 12.30 Koolitus
 • 12.30 – 11.45 Kohvipaus
 • 12.45 – 14.30 Koolitus

 • Hind: Soodushind 339+km, täishind 399+km

  Koolitaja Indrek Maripuu on ettevõtja alates 2001 aastast. Tema peamine fookus konsultatsiooniäris on strateegiline planeerimine ja mõttemustrite murdmine ehk nutikus ning teistmoodi mõtlemine. Ta koolitab ja nõustab organisatsioone peamiselt nende ärimudeli- ja tootearendusprojektides ning aitab läbi viia tulemuslikke ajurünnakuid. Varem on ta töötanud tootearenduse valdkonnas kahes Eesti telekomi ettevõttes (toonud seal turule mitmeid omas ajas uudseid tooteid) ning olnud rahvusvahelise kontserni Baltikumi logistikajuht. Ta on alates 2001 aastast aidanud Eesti organisatsioonidel panna kokku sadu äriplaane, tasuvusanalüüse ja strateegiaid. Selle töö raames viis ta läbi sadu ajurünnakuid erinevates organisatsioonides ja sealt teda hakkaski huvitama, kuidas inimene mõtleb ning kuidas on võimalik mõtlemist suunata teistest erinevale rajale ja olla seeläbi konkurentidest nutikam. Nende tööde kõrvalt on ta 5 aastat Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele ettevõtlust õpetanud ja olnud AS Keila Taastusravikeskus nõukogu esimees. Tal on MBA kraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Lisaks on õppinud neurolingvistilist programmeerimist (NLP) ning läbinud mentorluse teise taseme koolituse Londoni koolitusettevõttes ILM (Institute of Leadership & Management).

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust.

  Küsige pakkumist