Koolitused


Enesejuhtimine


Enesekontrolli kõrgtase


Kas teadsid, et tegelikult on võimalik millisekundite jooksul oma seisundit korrigeerida? On teada, et emotsionaalne seisund on kontrollitav ning enese valitud emotsionaalse seisundiga saad korda saata palju enam ja paremini, kui seni on olnud võimalik. Kuidas see käib? Kuidas väljuda ebaõnnestumiste lõksudest? Kuidas pääseda solvumise mõttetust püünisest? Mida teha siis, kui tööl on vaja asi korda saada teha, aga inimesed ei reageeri nii, nagu me ootame?

Usun, et oled nõus - elus ja töös sõltub tegelikult väga palju sellest, kuidas me määramatusega oskame hakkama saada. Tõde on, et muudatuste eest pole me tegelikult kunagi kaitstud ning pärast praegust võib tulla uus määramatu olukord. Kas oskame järgmise muutusterohke aja jaoks parima osa kaasa võtta? Kuidas taluda suuri muutusi töös ja elus ning neid parimal viisil ära kasutada? Kas võib võite olla isegi rohkem kui kaotusi? Kas on midagi, mida ma saaksin teha iseenda, kolleegide ja lähedaste aitamiseks?

Koolitus pakub teadmisi selle kohta, kuidas jujhtida oma emotsioone ja olukordade taju, kuidas mõelda määramatutes oludes, õpetab analüüsima oma olukorda ja leidma lahendusi erinevates kriisiolukordades, nii praeguses kui edaspidistes. See on koolitus, mis kasutab kriisi õppetunde pingetaluvuse (ja elurõõmu isetekitamise) oskuste harjutamiseks. Koolitus sisendab enesekindlust ja positiivset hoiakut ning õpetab tehnikaid, kuidas mõelda selgelt ja rahulikult igal ajal.

Kuidas negatiivne positiivseks pöörata? Vahel jääb puudu mitte rahalistest vahenditest, vaid emotsionaalsest ressursist. Kui tunned, et ei jaksa, et mõistus saab otsa, tuleb leida olukorrale lahendus psühholoogia abiga. ERE uus koolitus pakub abi kordussituatsioonide mõistmisel ja vältimisel ning toob Sinuni tulevikupsühholoogia enesejuhtimise vallas.

Tippkoolitaja Mare Pork jagab võimalusi, kuidas mõelda olukordades, mis esmapilgul tunduvad lahendamatud ning annab kaasa soovitusi, mida saate kasutada kogu elu jooksul. Koolitusel antakse osalejatele valik ideid ja tehnikaid, mida muutuste ajal kasutada, oskusi hoida end tasakaaluka ja rahulikuna igasugustes elusituatsioonides, ning õpitakse, kuidas mitte sõltuda teiste inimeste tujudest ja meeleoludest. Teoreetilise koolituse kõrval on siin oluline rõhuasetus praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja analüüsil.

Vaatleme teemat kahes perspektiivis – lühemas ja pikemas:
1) kuidas tõsta oma pingetaluvust ja kontrollida neid olukordi, mis tunduvad kontrollimatuna (näiteks, kui üritad praegusel ajal kodukontoris tööd teha, aga samal ajal laps tahab tähelepanu või keskendumine on raskendatud muudel põhjustel)
2) kuidas säilitada kontroll ja hakkamasaamine pikemas perspektiivis (näiteks kui majanduslanguse tingimuses kaotad töö, kliendid või raha). Antakse praktilisi näpunäiteid, kuidas harjutada pingetaluvust ja konstruktiivsust kriitilistel aegadel.

Mare Pork: „See, millele keskendun, on tegelikult minu valida. Aga tihti seda ei teata. Ka see, mida läbi elan või väldin, on minu valida. Siin on vastutus selle eest, millele keskendume ja millised oleme. Inimese psüühiline energia on ressurss, mida on võimalik õppida ise juurde tekitama. Samuti on teada uusimatest aju-uuringutest, et positiivsust ja elurõõmu saab teadlikult harjutades, oma tähelepanu fookust muutes suurendada“.

Koolituselt saate:
- Ülevaate tänapäevastest seisukohtadest enese- ja ajajuhtimise vallas;
- Tõhusaid meetodeid enese ja teiste juhtimiseks;
- Oskused käituda keerulistes olukordades enda ja teiste tundeid säästvalt ja arukalt;
- Parema arusaamise ennast ja teisi käivitavatest ja pidurdavatest teguritest;
- Teadmised oma tõelistest tugevustest ja arengukohtadest ning meetodid edasiminekuks;
- Võimaluse olla edaspidi õnnelikum ja rahulolevam kui olete praegu.

Miks just see koolitus aitab tulemusi saavutada?

Pikaajaline mõju. Tavaliste koolituste probleem on sageli selles, et koolituse mõju jääb lühikeseks. Selle enesejuhtimise koolituse eripäraks on aga tõhus emotsionaalse õppimise viis, mida ei ole vaja pidevalt korrata. Koolitusel tehakse harjutusi, millega saab aju oma tunnetustegevust muuta pikemaks ajaks. Lähtudes aju-uuringute tulemustest, õpitakse oma emotsionaalse seisundi kontrollimist ja mõjutamist endale kõige sobivamaks vastavalt olukorrale.
Tulevikuteema. Koolitusel õpitakse tänases maailmas moetrendina tõusva mindfulness’i (eneseteadlikkus, teadvelolek) tehnikaid, kaasaegse psühholoogia uusimate teemadega tegeldes olete edukuse saavutamisel sammukese teistest ees. Tuntud koolitaja ja psühholoog Mare Pork on selle areneva tulevikuala tehnikate õpetamisel saavutanud järjekindlalt häid tulemusi.
Praktikas kasutatavad teadmised. Koolituse käigus puudutatakse olulisi teemasid töistes ja isiklikes suhetes: pingetaluvust, enesekehtestamisoskusi, enese paremat juhtimist ja efektiivsemat energiakasutust, oskusi hoida end tasakaaluka ja rahulikuna igasugustes elusituatsioonides. Õpitakse, kuidas mitte sõltuda teiste inimeste tujudest ja meeleoludest. Teoreetilise koolituse kõrval on siin samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja analüüsil.

Teemad:

Enesejuhtimine. Enesekontrolli kõrgtase
* Enesejuhtimine kriitilistes olukordades – uusi fakte.
* Täielik kohalolek ja keskendumisvõime.
* Inimese võimalused seisundijuhtimisel.
* Kuidas juhtida oma meeleolu (ärevust, hirmu) või rahustada teisi?
* Teadvuse seisundite juhtimine ja elufilosoofia. Kehataju. Energialaksud ja -säästlikkus.
* Kuidas nii töös kui eraelus negatiivsetesse tunnetesse mitte liiga kauaks kinni jääda?

Kuidas taluda paremini pinget, vältida liigset stressi ja läbipõlemist?
* Oma emotsionaalse stiili hindamine, pingetaluvuse test.
* Vaatleja teadveloleku teenistuses.
* Harjumuste muutmine. Vastupanu absoluut.
* Kui kiiresti ja mil määral oleme võimelised sekkuma oma spontaanselt tekkinud emotsiooni?
* Otsustamisest.
* Negatiivsus, neutraalsus, positiivsus – seisundis ja õhkkonnas.
* Negatiivsete emotsioonidega toimetulek. Esimese impulsi ülemängimine.
* Oma sisemaailma sündmuste mõju jälgimine kui psüühiline lisaressurss. Sisemise vabaduse suurenemise võimalused vaatleja positsiooni tõttu. * Ajatajust eluga rahulolu kindlustajana.

Suhted tööl ja eraelus. Emotsionaalse kontakti kvaliteet.
* Nõuded hea juhi ja hea alluva suhetele.
* Inimestega parema kontakti tajumise ja loomise võimalused.
* Lähedussuhted ja kollegiaalsed suhted.
* Täielik tolerants inimese, (sh iseenda) suhtes.
* Ärevus ja erutus. Emotsioonide läbitöötamise tähendus pingeliste olukordade lahendamisel.

Mõtlemine muutuste ajal. Tegutsemine määramatuses.
* Mis teeb muutused raskeks? Muutustega kaasnevad ohud ja hädad.
* Määramatus ja vastandlikud tunded – kaks kõige suuremat psühholoogilist väljakutset, millega toimetulek määrab inimese emotsionaalse stabiilsuse.
* Mida tähendab ärevate mõtete lõpuni mõtlemine ja kuidas seda teha?
* Kuidas kannatada välja määramatust? Pidevaid muutusi?
* Tehnikaid muutuste ajal kasutamiseks - keskendumis-, otsustamis- ja tajutäpsuse harjutusi
* Pingetaluvuse tõstmise kiirtehnikad osalejate poolt toodud näidete alusel.

Isiklik areng
* Kuidas asendada lõputud tahtmised olemasoleva väärtustamisega, ärrituvus meelerahuga, viha konstruktiivsusega?
* Kui suurel määral on võimalik treenida aju pidevat konstruktiivsust ja mida saab selleks teha?
* Pingetaluvus ja keskendumisvõime juhtimisel.
* Eluga rahulolu ja subjektiivne heaolu – inimestevahelise kõige karmima konkurentsi eelised. Kuidas elada nii, nagu ma tahaksin elada?
* Mille eest võiks olla tänulik? Kuidas osata hinnata seda, mis on juba olemas?
* Rõõmustamise 3 vajalikku etappi. Positiivse jagamine ja salvestamine.

Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:30 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus


 • Koolituse soodushind on 489 eurot +km. Täishind on 549 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras

  Rohkem informatsiooni koolitajate ja koolituste kohta leiate meie kodulehelt www.erekoolitus.ee, või kirjutades aadressile info@erekoolitus.ee. Registreerimise tingimustega tutvuge meie kodulehel: http://erekoolitus.ee/ere/tingimused.php.

  Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:
  - registreeruge meie kodulehel, vajutades koolituse juures linki Registreeru!
  - saatke registreerumissoov aadressil registreerimine@erekoolitus.ee
  - helistage telefonil 6843211 või 56644381


  Koolitaja Mare Pork
  Mare Pork Koolitaja Mare Pork on konsultant ja juhtimiskoolitaja ning Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor. Ta on hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse hindamisel ja arendamisel,oodatud esineja konverentsidel.Ta on läbi viinud tippjuhtide ja -spetsialistide aastaseid kursusi ning lühemaid koolitusi. Koolitustel on läbivateks teemadeks inimese valikute suurendamine, nii igapäevastes kriitilistes olukordades kui ka tõsiste kriiside lahendamisel. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, selge teadvuse Mindfulness ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde. Nii eesti kui rahvusvaheliste meeskondadega organisatsioonid tellivad temalt koolitusi eelkõige juhtimispsühholoogia teemadel. Mare Pork koolitab eesti, inglise ja vene keeles.


  Küsige pakkumist