KoolitusedAvatud koolitused


Meeskonna juhtimine

Praktikult praktikule


Meeskonna juhtimine, sealhulgas üheaegselt hea koostöö ja julgete eesmärkide saavutamine on tihtipeale keerukas ja ajas muutuva raskusega ülesanne. Andres Liinati uus koolitus keskendub praktiliste tehnikate ja hoiakute kasutamisele juhtimises ning õpetab toimivaid meetodeid.

Väikeses tiimis tundub, et juhtimine polegi väga oluline. Kuid inimeste arvu suurenedes tekib paratamatult rollijaotus ja vajadus paremini aru saada, kes mida teeb või peaks tegema. Juhtimise ja eestvedamine muutuvad sama oluliseks kui äriidee ja tootearendus. Kuidas luua (ja hoida) meeskonda, kes saavutab pidevalt häid tulemusi, kus on kõrge töömoraal ja kus iga liige tunnetab vastutust nii ise enda kui tiimi eest? Kuidas iga liige saaks teha seda, milles ta on parim? Kas eelistada loovust või distsipliini? Kuidas motiveerida erinevate vajaduste ja ootustega töötajaid? Kuidas hakkama saada sisemise konkureerimisega? Kas arendada juhina oma tugevusi või järele aidata nõrkusi?

Tuntud koolitaja ja tippjuht Andres Liinat teab, kuidas kirjeldatud dilemmasid lahendada ning ka seda, kuidas võib ebaõnnestuda. See koolitus õpetab Sind mõistma paremini oma rolli juhina ning arenguvajadusi ja kasutama oma juhtimisstiilil põhinevaid tehnikaid ja hoiakuid. Koolitusel õpetab Andres Liinat, kuidas saavutada meeskonnas pidevalt häid tulemusi sidudes isiklikud ja meeskondlikud eesmärgid. Koolituse rõhuasetus on juhi rollidel ja isikul ning suhetel meeskonnaliikmetega. Muuhulgas käsitletakse ka uuemaid juhtimise mõtteviise nagu coaching, Servant Ledership jms.

Andres Liinat: „Olen juhina märganud, et reeglina teavad meeskonnaliikmed väga hästi, mida ja kuidas peab tegema. Juhi võtmeülesandeks on aru saada, mis töötajaid selles takistab võipiirab. Selle küsimuse lahendamine on omamoodi juhtimise meistriklass“.

Teoreetilise koolituse kõrval on siin oluline rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja analüüsil.

Koolituselt saad:
- Parema mõistmise oma rollist ning arenguvajadustest juhina
- Oskuse ja julguse kasutada uusi, kuid sulle sobivaid tehnikaid ja hoiakuid
- Teadmisi tänapäevastest seisukohtadest juhtimise ja meeskonnajuhtimise vallas
- Tõhusaid meetodeid oma töötajate rahulolu juhtimiseks
- Parema arusaamise ennast ja teisi käivitavatest ja pidurdavatest teguritest
Koolitus on suunatud nii avaliku kui erasektori juhtidele, meeskonnajuhtidele, ettevõtjatele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi juhtimise, iseenda ning teiste käitumismotiivide vastu.


Teemad:
Milleks juhtimist kaasaegses organisatsioonis üldse vaja on?
Kuidas luua meeskonda, kes
- saavutab pidevalt häid tulemusi
- kus on kõrge töömoraal
- kus iga liige tunnetab vastutust nii oma kui tiimi eest
- kust keegi ei taha omal soovil lahkuda
Mis on väärtusjuhtimine ja miks see on oluline?
Valik ja värbamine
- kas otsida samasuguseid või erinevaid inimesi?
- kuidas ära tunda see õige?
Tõhus töökorraldus
- milline on mõistlik tööjaotus ja juhtimisstruktuur?
- mis on sisemine väärtusahel?
- kuidas iga liige saaks teha seda, milles ta on parim?
Rahulolu tööga
- mida see sisuliselt tähendab ja kuidas seda saavutada?
Koostöö
- eeldused, valmidus
- kuidas juhtida sisemist konkureerimist?
- kas eelistada loovust või distsipliini?
- meeskonnatöö negatiivsed küljed
Olulised juhtimiskompetentsid
- tagasiside, peegeldamine
- delegeerimine
- kaasamine
- teiste arendamine
- juht kui treener
Enesearendamine
- isiklik juhtimisstiil ja selle aredamine
- kas arendada oma tugevusi või järele aidata nõrkusi
Eesmärgistamine
- isiklikud ja meeskondlikud eesmärgid


Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Pakub huvi? Küsige koolitajalt endalt lisainfot telefonil 5099885.

  Koolituse soodushind on 469 eurot +km. Täishind on 549 eurot +km.

  Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

  Andres Liinat Koolitaja Andres Liinatil on mitmekülgne kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist, ta on edukalt juhtiminud nii suuri kui väiksemaid organisatsioonide, nii juhi kui ka ettevõtjana. Tal on kogemus nii küpsete kui ka startapilike ettevõtete juhina sellistest organisatsioonidest nagu Reval Hotelligrupp, Tallinna Kaubamaja, Hansapank, Bookinghouse.net, Tartu Ülikool. Viimase huvitava väljakutsena juhtis ta hiljuti Eesti edukamaks ettevõtteks tunnistatud AS Cleveron.


  Küsige pakkumist