Koolitused


Muutuste juhtimine


Koostöökultuuri arendamine ja üksuste juhtimine muutuvas keskkonnas või organisatsioonis


Kas teadsite, et kogu maailmas organisatsioonide levinuimad probleemid seisnevad kahes lihtsas printsiibis: inimesed ei tule uuendustega kaasa ning juhid ei kasuta ära kõiki meetodeid inimeste kaasamiseks. Koolitusel puudutatakse nii muudatuse juhtimise teemat kui ka juhtimispsühholoogia viimaste teadmiste kohaseid nõuandeid inimeste juhtimisel ja kaasamisel. Räägitakse ka sellest, millised ohud on erinevate üksuste/kultuuride liitmisel ning mida juhid saavad sellistel puhkudel teha.

Koolituse eesmärk on arendada muudatuste juhtimise ja inimeste motiveerimise oskust, koostööle kaasamist, aga ka oskust märgata, julgustada ning tunnustada jooksvalt igapäevase töötegemise kontekstis.

Praktikas väga tõhusaks osutunud ning tugevale teaduslikule baasile loodud juhtide koolitusprogramm keskendub juhile selliste oskuste lihvimisele, mis on otseselt seotud organisatsiooni liitmise ning inimeste juhtimisega muutuste ajal.

Kui paluda juhte kirjeldada töös ettetulevaid probleeme, siis mainitakse harva protsesse või finantse, ikka ja jälle jõuavad probleemide alged välja inimesteni. Juhtimine on eelkõige inimeste juhtimine. Seepärast pööratakse koolitusel palju tähelepanu sisekommunikatsiooni väljakutsetele ning probleemidele, mida juhid saaksid vältida. Inimesed on oma väärtuste, oskuste ja tahtmistega väga erinevad, seepärast puudutame ka erinevate isiksuste juhtimise teemat.

Koolitus annab tänapäevaseid teadmisi inimeste käitumise ja mõtlemise kohta, aitab iseennast ja teisi paremini „lahti seletada“ ja mõista omaenese reaktsioone teiste inimeste käitumisele ja erinevatele töösituatsioonidele, samuti mõistma töötajate motivatsiooni. Koolitus annab võtteid inimeste paremaks kaasamiseks ja mõistmiseks ning seeläbi paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse teemad:


- Meeskonna juhtimine ja inspireerimine tulemuste saavutamisele. Kuidas visiooni edasi anda nii, et see ka päriselt töösse rakenduks? Mida inimesed juhi juures hindavad ja mida temalt ootavad? Kuidas lahendada muutuste protsessis ettetulevaid konflikte? Kommunikatsioonihäired meeskonnas – millised on tüüpilised vead ja kuidas need tekivad?
- Kuidas tekib "meie" tunne ja mis selle tekkimist võib takistada? Koostöise kultuuri loomine ja hoidmine. Kuidas kujundada suuremat ühtsustunnet ja tugevdada või edasi arendada oma meeskonna koostöökultuuri? Kuidas luua õhkkonda, kus meeskond oleks innustunud ja kõik võtaksid vastutust? Kuidas saavutada olukord, kus inimesed otsiksid lahendusi, mitte ei süüdistaks üksteist?
- Muudatuste läbiviimine ja juhtimine. Kuidas inimesed reageerivad muutustele, kuidas muutustega kohaneda? Kuidas leida üles meeskonna efektiivse toimimise takistused, saavutada kokkulepete parem elluviimine? Miks on vaja jagada palju infot ja kuidas seda teha?

Ajakava kontaktkoolituse korral:
 • 9:30 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus


 • Koolituse soodushind on 369 eurot +km. Täishind on 543 eurot +km. NB! Grupi suurus on piiratud, grupp täidetakse registreerumise järjekorras

  Rohkem informatsiooni koolitajate ja koolituste kohta leiate meie kodulehelt www.erekoolitus.ee, või kirjutades aadressile info@erekoolitus.ee. Registreerimise tingimustega tutvuge meie kodulehel: http://erekoolitus.ee/ere/tingimused.php.

  Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus:
  - registreeruge meie kodulehel, vajutades koolituse juures linki Registreeru!
  - saatke registreerumissoov aadressil registreerimine@erekoolitus.ee
  - helistage telefonil 6843211 või 56644381


  Koolitaja Elina Siilbek
  Elina Siilbek Elina Siilbek on erinevaid üksusi ja organisatsioone juhtinud viimased 20 aastat ning koolitusturul toimuvaga olnud tihedalt seotud viimased 15 aastat. Saanud nii operatiivjuhtimise kui ka strateegilise personalijuhtimise kogemuse, rakendab ta saadud teadmisi nii igapäevases töös kui ka koolituste läbiviimisel. Ta on õppinud psühholoogiat ja pedagoogikat Eestis ja Taanis, tema sügavamad huvivaldkonnad on suhtlemis- ja isiksusepsühholoogia ning organisatsioonipsühholoogia. Elina on käivitanud ERE Koolitused, Äripäeva Koolituskeskuse ja Rocca al Mare Koolituskeskuse ning olnud Äripäeva personalitöö käsiraamatu kaasautor. Ta on juhtinud Äripäeva Koolitus- ja Konverentsikeskust, korraldanud konverentse ja koolitusi koostöös Eesti tipp-koolitajatega ning koolitab ka ise tipp- ja keskastme juhte ning spetsialiste – peamiselt suhtlemisoskuste, isiksusepsühholoogia, personalivaliku, motiveerimise ja juhtimise teemadel. Inimeste juhtimine, innustamine ja motiveerimine on valdkond, mis on talle huvi pakkunud aastaid. Isiksusepsühholoogia ja erinevate inimtüüpide psühholoogia ning suhtlemisstrateegiad on valdkond, mida ta on nii süvitsi uurinud kui ka oma töös rakendanud. Elina Siilbek on kaasatud ka projekti “Tagasi kooli” ja programmi „Koostööoskused 21. sajandil“ ning ta õpetab nii pedagooge kui ka gümnaasiumiõpilasi, peamisteks teemadeks on suhtlemisoskused, enesejuhtimine ja ajajuhtimine ning koostööoskused. Lisaks koolitamisele ja koolitusprogrammide koostamisele konsulteerib ta ettevõtteid juhtimisvaldkonnas ning juhib lisaks ERE Koolitustele ka 45 töötajaga sihtasutust Harku vallas.


  Küsige pakkumist