„MEIE“ ja „NEMAD“

Sellise käitumise juured on väga kauges minevikus. Inimesele oli tema kari ikka MEIE, sest ellujäämiseks oli kasulik kokku hoida ja üheskoos jahti pidada. Seevastu teine kari oli selge konkurent toidule ja ohustas otseselt meie elu. Seetõttu on väga sissejuurdunud harjumus võõraid või lihtsalt teist osakonda NENDEKS pidama ja põhjendamatult negatiivselt suhtuma hakata.

Juht peab jälgima sellise suhtumise tekkimist. Tema ülesanne on püüda pidevalt laiendada „MEIE ringi ja selgitada MEIE-NEMAD suhtumise kahjulikkust organisatsioonile. Abiks on, kui MEIE-NEMAD suhtumise tekitaja panna ajutiselt tööle teise osakonda. Teiseks võiks osakondadele anda ühiseid eesmärke, mille saavutamiseks on vajalik koostöö. Kolmandaks ja väga oluliseks on juhi eeskuju. Kas juht ise suhtub avatult või keskendub ainult oma osakonnale ja tekitab sedasi MEIE-NEMAD efekti? Ning kas juhtide juhid aduvad, et osakondade kergekäeline võrdlemine ja sildistamine ei too kaasa tootlikuse kasvu, vaid pigem kadedust ja viha.