"Valged valed"

Iga inimene tahab olla hea ja tubli. Kui aga juhtub, et inimese käitumine ei lähe kokku tema enda heaks olemise arusaamadega, tekib tal seesmine konflikt. Psühholoogias nimetatakse seda kognitiivseks dissonantsiks (tunnetuslikuks ebakõlaks). Sel puhul on inimesel võimalik muuta kas käitumist, suhtumist või leida vabandusi ebakõla vähendamiseks. Nii tekivadki vabandused: „minu füüsiline aktiivsus kompenseerib suitsetamisest tekkinud kahju“, „uuringute tulemused ei näita 100%-list seost alkoholi ja maksakahjustuste vahel“ jne.
Väga heaks abinõuks on selgitada inimesele sellise suhtumise tekkemehhanismi ja rõhudes tema soovile olla „hea“, pakkuda abi käitumise korrigeerimiseks.