Projekti lähteülesanne

Nii tellija kui ka täitja huvides on kirjutada lähteülesanne nii täpne kui võimalik. Lähteülesandest väljajäänu läheb enamasti tegemisele lisatööna ja lisatasu eest.

Lähteülesanne sisaldab järgnevaid punkte:
• Situatsiooni ja probleemi kirjeldus.
• Loodava lahenduse ärilised ja funktsionaalsed nõuded.
• Lahendusele esitatavad lisatingimused (kus töötab, mis tingimustes, millega koos peab töötama, mis nõuded tulenevad tavast või seadusest jne).

Kui lähteülesanne on koostatud, siis tehakse ametlik pakkumine. Pakkumine peab sisaldama vähemalt:
• Teostatavate tööde kirjeldust (võib viidata lähteülesandele kui pakkumise lisale).
• Tööde hinda (sh. tuleb kirjutada, kas hind sisaldab käibemaksu!).
• Tööde teostamise ajakava. Võib kirjutada „Tähtajad vastavalt projektiplaanile.“.
• Maksmise tingimus.i
• Pakkumise kehtivusaega.

Kui pakkumine on aktsepteeritud, siis koostatakse suuremate projektide puhul eraldi leping, kuid see pole kohustuslik. Usaldusliku suhte korral võib töödega alustada kohe pärast kokkuleppe saavutamist. Suusõnaline kokkulepe tuleb eksituste vältimiseks siiski vähemalt e-posti teel üle kinnitada.
Kahtlasemasse kokkuleppesse võib lisada: „Tellija saab täpselt selle, mis on siin kirjas, ei midagi rohkem ega vähem.“
Eraldi valdkond on riigihanked. Hangete puhul on ära toodud päris täpne nimekiri dokumentidest, mis tuleb esitada. Samuti on reeglina toodud ka nõutavate kompetentside loetelu.
Suuremat keskendumist vajab pakkumise hindamise osa. Siin on suurem mänguruum. Enamasti pakutakse odavam tunnihind ning arvestatakse lihtsalt võimalusega hiljem suurema tundide arvu kirjutamisega projekt tasuvamaks teha.
Riigihangetel on ka varjatud küljed. Mõne hanke tingimused on seatud väga kitsalt, et ainult üks pakkuja suudaks selle täita. Hange korraldatakse ainult sellepärast, et seadus seda nõuab. Teised pakkujad mängivad seda mängu kaasa ja teevad omapoolse pakkumise. Ettevõtte huvi on sel puhul lihtsalt nähtav olla ja loota, et järgmisel korral vastavad teised pakkujad omakorda abiga nende poolt tegelikult mittesoovitud pakkumist vajalikku ettevõttesse saada.

.