Ajurünnakud

Kuus mütsi


Sobib hästi mõne konkreetse idee hindamiseks.
Inimestele jagatakse eri värvi mütsid (sobivad lihtsad paberist torbikud). Vastavalt mütsi värvile peab selle kandja esindama kindlat emotsiooni ja suhtumist esitatud ideesse.

Valge: pragmaatiline – tugineb kogemustele, minevikus olnule, uuringutele ja teadusele.
Must: pessimistlik, kriitiline – otsib ohte ja nõrku külgi.
Punane: intuitiivne, emotsionaalne. Mis tundeid idee võib tekitada, miks ta meeldib või ei meeldi?
Kollane: optimistlik. Mida me võidame, mis paremaks muutub?
Roheline: loominguline. Mida me teeme, kuidas alustame, mis variandid on?
Sinine: protsessi juht. Juhib vestlust, annab sõna, hoiab õhkkonda, küsib arvamust.

635 meetod


6 inimest peavad kirjutama üles 3 ideed 5 minuti jooksul. Seejärel annavad kõik paberi järgmisele inimesele, kes 5 minuti jooksul lisab või täiendab paberil olevaid ideid 3 uue mõttega. Seda jätkatakse, kuni ring on täis. Oluline on hoida üleval kiirust, sest see sunnib mõtted kiiremini tööle, et idee saaks üles kirjutatud, lisab spontaansust ja loovust.

5 miksi

Võetakse probleem ja sõnastatakse see miks-küsimusena. Vastus pööratakse omakord miks-küsimuseks kuni 5 korda.

Näiteks Põhiküsimus: kas isa peaks vahetama töökohta?
1. MIKS isa peaks vahetama töökohta?
Sest palgast ei tule enam välja.
2. MIKS palgast ei tule enam välja?
Sest kulud on väga suured.
3. MIKS kulud on väga suured?
Sest toidule kulub liiga palju.
4 MIKS kulub toidule palju?
Sest maiustusi ostetakse liiga palju.
5. MIKS maiustusi ostetakse liiga palju?
Sest lapsed tahavad ja neile antakse järgi.
Kokkuvõttes on selge, et lapsed ostavad liiga palju maiustusi ja neid ei keelata. Töökohavahetus ei väldiks seda kerget kulutamist ega lahendaks rahaprobleemi. Tegelema peab hoopis liigse maiustuste lubamisega.

Maailmakohvik

Seda saab teha suuremas seltskonnas.
Osalejad jagatakse laudade vahel ära. Igale lauale antakse üks küsimus, mille üle arutletakse 10–15 minutit. Kui aeg saab läbi, lahkuvad teised laudkonna liikmed peale võõrustaja lauast ja liituvad mõne teise lauaga. Laua võõrustaja jätkab sama teema arutelu uute, teistest laudadest tulnud osalejatega.