KoolitusedMare Porgi kahepäevane koolitusprogramm enese ja aja paremast juhtimisest


Enesejuhtimise psühholoogia

Kõige kindlamad viisid eluga rahulolu suurendamiseks


Koolitus on jaotatud kahele päevale kolmenädalase intervalliga

Kas olete kuulnud oma tuttavaid või iseennastki kurtmas umbes nii: "Näiliselt on mul kõik laitmatu – töö, pere, hobid, võimalused –, aga midagi oleks ikka nagu puudu"? Juhtide hulgas tehtud uuringud näitavad, et ehkki nad on kõige paremini tasustatud ametigrupp, on nende seas enese jaoks ebameeldivat ja arusaamatut rahulolematust siiski liiga palju.

Ikka on nii, et isegi kui suurte asjadega saadakse hakkama, piisab väikestest asjadest, et need ei laseks olla eluga täielikult rahul. Konfliktid igapäevaelus häirivad vaatamata sellele, et oleme õppinud neid normaalseks pidama. Vahel muutuvad inimsuhted talumatult keeruliseks. Me kannatame püsikonfliktide all, olukordades, kust ei saa ei edasi ega tagasi ega välja. Kordusstsenaariumid meie elus mürgitavad meie igapäevaelu.

Kuidas negatiivne positiivseks pöörata? Kuidas murda häirivaid mustreid? Vahel jääb puudu mitte rahalistest vahenditest, vaid emotsionaalsest ressursist. Kui tunned, et ei jaksa, et mõistus saab otsa, tuleb leida olukorrale lahendus psühholoogia abiga. ERE uus koolitus pakub abi kordussituatsioonide mõistmisel ja vältimisel ning toob Teieni tulevikupsühholoogia enesejuhtimise vallas.

Kas teadsite, et tegelikult on võimalik millisekundite jooksul oma seisundit korrigeerida? Kuidas see käib? On teada, et emotsionaalne seisund on kontrollitav ning enese valitud emotsionaalse seisundiga saad korda saata palju enam ja paremini, kui seni on olnud võimalik.

Kuidas väljuda ebaõnnestumiste lõksudest? Kuidas tagadada pärast konflikti, et suhe jätkuks rahuldavana mõlemale poolele? Kuidas pääseda solvumise mõttetust püünisest? Mida teha siis, kui tööl on vaja asi korda saada teha, aga inimesed tegelikult ei taha sellega tegeleda?

ERE uus koolitus põhineb Richard Davidsoni teoorial emotsionaalsetest stiilidest, koolitab Eesti tipp-psühholoog Mare Pork. Richard Davidson on uurinud, kui palju saab inimene ise, muutes kindla skeemi abil mõtlemist ja tundeid, oma emotsionaalset stiili ja ka ajutegevust pikemaks ajaks muuta. Näiteks: kuidas teha nii, et mitte kunagi elus enam mitte solvuda? Mare Porgi juhendamisel harjutatakse osalejate valikul neist mõnda, näiteks pingetaluvust –- oskust, mis aitab välja tulla nii väikestest sekeldustest kui ka väga suurtest kriisidest.

Miks just sellele koolitusele tulla?
* Pikaajaline mõju. Tavaliste koolituste häda on sageli selles, et koolituse mõju jääb lühikeseks. enesejuhtimise psühholoogia koolituse eripäraks on aga tõhus emotsionaalse õppimise viis, mida ei ole vaja pidevalt korrata. Koolitusel tehakse harjutusi, millega saab aju oma tunnetustegevust muuta pikemaks ajaks. Lähtudes aju-uuringute tulemustest , õpitakse oma emotsionaalse seisundi kontrollimist ja mõjutamist endale kõige sobivamaks vastavalt olukorrale.
* Tulevikuteema. Koolitusel õpitakse tänases maailmas moetrendina tõusva mindfulness’i (ärksus, eneseteadlikkus, teadvelolek) tehnikaid, mis alles hakkavad Eestisse jõudma, seetõttu on põnev proovida nii uhiuusi kui ka igiuusi enesejuhtimise viise. Kaasaegse psühholoogia uusimate teemadega tegeldes olete edukuse saavutamisel sammukese teistest ees. Tuntud koolitaja ja psühholoog Mare Pork on selle areneva tulevikuala tehnikate õpetamisel saavutanud järjekindlalt häid tulemusi.
* Praktikas kasutatavad teadmised. Koolituse käigus puudutatakse olulisi teemasid töistes ja isiklikes suhetes: pingetaluvust, enesekehtestamisoskusi, enese paremat juhtimist ja efektiivsemat energiakasutust, konfliktilahendamisoskusi, oskusi hoida end tasakaaluka ja rahulikuna igasugustes elusituatsioonides. Õpitakse, kuidas mitte sõltuda teiste inimeste tujudest ja meeleoludest. Teoreetilise koolituse kõrval on siin samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja analüüsil.

Koolitus on jaotatud kahele päevale kolmenädalase intervalliga, et saaksite õpitut vahepeal proovida ja katsetada.

Koolituselt saate:
* Tõhusaid meetodeid enese ja teiste juhtimiseks.
* Oskused käituda keerulistes olukordades enda ja teiste tundeid säästvalt ja arukalt.
* Parema arusaamise ennast ja teisi käivitavatest ja pidurdavatest teguritest.
* Teadmised oma tõelistest tugevustest ja arengukohtadest ning meetodid edasiminekuks.
* Võimaluse olla edaspidi õnnelikum ja rahulolevam kui olete praegu.

Teemad:

Enesejuhtimine. Enesekontrolli kõrgtase
6 stiili inimese emotsionaalses enesejuhtimises – kuhu paigutun mina? Enesejuhtimine kriitilistes olukordades – uusi fakte. Pingetaluvus: k. Kuidas mul sellega hetkel on ja kuidas seda arendada?Täielik kohalolek ja keskendumisvõime. Mis sellest sõltub ja kuidas keskendumisvõimet arendada? Inimese võimalused seisundijuhtimisel. Kas ja kuidas saab muuta oma emotsionaalset stiili? Negatiivsete emotsioonidega toimetulek. Impulsiivsuse muutmise harjutusedi. Esimese impulsi ülemängimine. Teadvuse seisundite juhtimine ja elufilosoofia. Kehataju. Kuidas õppida ära tundma väsimuse eri liike, kas füüsilise ja vaimse väsimuse erinevused on tajutavad? Energialaksud ja -säästlikkus.

Juhi isiklik areng
Kuidas asendada lõputud tahtmised olemasoleva väärtustamisega, ärrituvus meelerahuga, viha konstruktiivsusega? Kui suurel määral on võimalik treenida aju pidevat konstruktiivsust ja mida saab selleks teha? Pingetaluvus ja keskendumisvõime juhtimisel. Sotsiaalne vaist ja kontekstitundlikkus – mida peaks tänapäeval sellest teadma ja kuidas seda harjutada saab? Eluga rahulolu ja subjektiivne heaolu – inimestevahelise kõige karmima konkurentsi eelised. Kuidas elada nii, nagu ma tahaksin elada? Mille eest võiks olla tänulik? Kuidas osata hinnata seda, mis on juba olemas?

Suhted tööl ja eraelus. Emotsionaalse kontakti kvaliteet.
Nõuded hea juhi ja hea alluva suhetele. Inimestega parema kontakti tajumise ja loomise võimalused. Lähedussuhted ja kollegiaalsed suhted. Täielik tolerants inimese, (sh iseenda) suhtes. Ärevus ja erutus.

Emotsioonide läbitöötamise tähendus pingeliste olukordade lahendamisel.

VALIKUS OSALEJA JAOKS VEEL KA:
Ajataju kui eluga rahulolu kindlustaja.
Millest sõltub kontaktivalmidus ja kontaktivõime?
Palju uusi fakte, mis muudavad kujutlust inimesest: neuronite muutumised, kirgede biokeemia, teadvuse eriseisundid.

Koolitus on suunatud juhtidele, spetsialistidele, ettevõtjatele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi iseenda ning teiste käitumise ja mõtlemise vastu. Täpsem info koolitaja ja koolitusprogrammi kohta meie kodulehelt www.erekoolitus.ee.

Hind sõltub osalejate arvust ja koolituse toimumise asukohast. Küsige pakkumist aadressil info@erekoolitus.ee või telefonil 5099885)


Koolitaja Mare Pork
Mare Pork Koolitaja Mare Pork on konsultant ja juhtimiskoolitaja ning Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor. Ta on hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse hindamisel ja arendamisel,oodatud esineja konverentsidel.Ta on läbi viinud tippjuhtide ja -spetsialistide aastaseid kursusi ning lühemaid koolitusi. Koolitustel on läbivateks teemadeks inimese valikute suurendamine, nii igapäevastes kriitilistes olukordades kui ka tõsiste kriiside lahendamisel. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, selge teadvuse Mindfulness ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde. Nii eesti kui rahvusvaheliste meeskondadega organisatsioonid tellivad temalt koolitusi eelkõige juhtimispsühholoogia teemadel. Mare Pork koolitab eesti, inglise ja vene keeles.

Registreerimiseks valige Teile sobiv võimalus: Registreeruge