KoolitusedIndrek Maripuu kaasahaarav meeskonnakoolitus


Lahenduste leidmine meeskonnaga

Kuidas muuta probleem lahenduseks?

Millised probleemid seisavad teie meeskonna ees praegu? Kuidas suurendada läbimüüki? Kuidas rebida ette tihedas konkurentsis? Kuidas tõsta klienditeeninduse taset? Me kõik jõuame aeg-ajalt punkti, kus tegelik olukord erineb soovitud olukorrast ja tunneme, et midagi peaks ette võtma. Aga keegi nagu ei võta. Sellel koolitusel õpimegi tundma ja kasutama tehnikaid, millega saad oma meeskonna panna aktiivselt lahendusi otsima, läbi mõtlema ja ellu viima. Kas tahaksid neid tehnikad ja meetodid teada?

Kas teadsid, et teadusgeenius Einstein, keda teatakse ennekõike relatiivsusteooria järgi, avaldas tegelikult 248 teadustööd. Johann Sebastian Bach, üks kõigi aegade suurimaid muusikuid, kirjutas isegi haigena iga nädal ühe kantaadi Vincent Van Gogh maalis oma loomingu tippajal üle 2000 teose – 10 aasta kohta teeb see 4 surematut teost nädalas! Mida me sellest järeldame? Et jõuda geniaalse lahenduseni, tuleb kõigepealt näha paljusid võimalusi, seejärel aga valida teostamiseks neist parim.

Koolitus näitab, kuidas suunata meeskond probleemidest lahendusteni, jõudes seatud sihtideni enne konkurente ning väiksema jõukuluga. Õppides süsteemselt vaatenurka vahetama ning uusi lahendusi nägema, leiate alati uusi võimalusi arenguks, sõltumata ärikeskkonna kliimast samavõrd kui tavalised ettevõtted. Samuti käsitleme koolitustel uuenduste mahamüümist ja teostuse planeerimist.
Koolituselt saate:
 • tehnikad ajurünnakute juhtimiseks ja vaatenurga vahetamiseks;
 •  võtted, kuidas aidata meeskonnal näha probleeme uuel viisil ning leida neile uusi lahendusi;
 •  oskuse küsida oma äri kohta õigeid küsimusi;
 •  meetodid eri lahenduste võrdluseks ja parimate leidmiseks;
 •  teadmised tulemuste analüüsiks ja teostuse planeerimiseks;
 •  oskuse teha uuenduste elluviimiseks vajalikud sammud ja luua eeldused, et kõigist kaalutud lahendustest realiseeruks parim


 • Koolituse käigus omandatakse seitse uut tehnikat: jäämurdja ja hetkeolukorra hindamise tehnika, kaks ideede leidmise tehnikat, lahenduste väljavalimise tehnika, ning kaks elluviimise planeerimise tehnikat. Igaühe kohta saavad osalejad kaasa aluspõhjad koos juhendiga, mis teeb tehnikate kasutamise meeskonnas edaspidi kergeks.
  Ühepäevase koolituse teemad:
  Jooksva situatsiooni hinnang ja probleemide diagnostika
  Õpime situatsiooni kaardistama ja leidma võimalusi edasiseks arenguks. Selgitame, miks enamasti SWOT-analüüs ei tööta ning õpime kuidas seda teha nii, et hakkame tegelikult arenguvõimalusi nägema.

  Vaatenurga vahetamise metoodikad
  Kuhu inimesed uusi lahendus otsides harilikult kinni jäävad? Mida saab selle vastu ette võtta? Millises vahekorras peaks olema loovus ja ratsionaalsus? Protsessi etapid ja meeskonnaliikmete rollid selles. Mis vahe on kogenud ja naiivsel loovusel?

  Ajurünnaku juhtimine ja uute lahenduste nägemine.
  Õpime kasutama meetodeid praktilisi ülesandeid lahendamiseks nii, et igaüks neid ka oma meeskonnas kasutada oskaks.

  Mõtete teostamine

  Kuidas luua mõtete teostuseks parimad võimalikud tingimused?
  Kuidas teostamist kavandada? Kuidas panna paika esmane tegevuskava: kes, mida ja millal edasi teeb. Tehnikaid, mis võimaldavad valida välja parimad mõtted, neid analüüsida ning valmistuda nende müümiseks teistele osapooltele..

  Elluviimine
  Kuidas luua parimad võimalikud eeldused lahenduste elluviimiseks?
  Kuidas planeerida tegevusi? Kuidas panna paika esmane tegevuskava: kes, mida ja millal edasi teeb. Selles etapis jagab koolitaja soovitusi ja tehnikaid, kuidas parimad mõtted välja valida, teostada nende esmane analüüs ning valmistada ette uuenduste „maha müümine“ olulistele osapooltele.
  Ajakava
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus
 • Sihtgrupp
  Juhid, kes soovivad õpetada oma meeskonna leidma igapäevastele küsimustele uusi lahendusi ning leitud häid mõtteid tõhusalt ja kiirelt teostama.

  Koolitaja Indrek Maripuu
  Indrek Maripuu Indrek Maripuu on ettevõtja üle tosina aasta. Eesti ühe suurima konsultatsioonifirma BDA Consulting rajaja ning ühena juhtidest aitas ta koostada enam kui saja Eesti organisatsiooni äriplaanid, tasuvusanalüüsid ja strateegiad, korraldades sadu ajurünnakuid. Nii tekkis tal huvi viiside vastu, kuidas suunata oma mõte rajale, mida igaüks ei näe. Teooriast õpitut oma kogemustega liites lõi ta ainulaadse metoodika, mis võimaldab leida uusi ideid ning treenida ennast mõtlema väljaspool piiranguid. 2010. aastal kolis Maripuu pealinnast Põlvamaale. Sellest saati on ta arendanud tooteid oma meetodi põhjal, ühtlasi õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ning juhtinud ASi Keila Taastusravikeskus nõukogu.


  Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või