KoolitusedJuhtimisoskuste programm meeskondade või üksuse juhtidele


Juhtimise alused

Juhi arenguprogramm

Koolitaja Tiit Valm

Tiit Valm koolitab Kas pole nii - spetsialistist juhiks saades visatakse meid vette, mille karide vahel laveerides tuleb läbi karmide kogemuste õppima ujuma, just nii, kuidas keegi oskab? Kui see periood on nad üle elatud ja mõnda aega juba juhina töötatud, siis on küll olemas mõningane kogemus, ent vaja oleks ikkagi tekkinud spetsiifilistest probleemidest rääkida ja süsteemsemaid teadmisi saada.

ERE uus koolitusprogramm on süsteemne koolitus keskastme juhtidele, mis aitab neil senisest efektiivsemalt toime tulla oma ülesannetega ja lahendada kiiremini igapäevatöös ettetulevaid probleeme. Peale uute teadmiste on oluline ka see, et kui meeskond on korralikult käima pandud, aitab see juhil tulevikus palju aega säästa.

Koolitusel käsitletakse tervikuna kõiki olulisemaid ja probleemsemaid küsimusi juhtimises. Kuidas luua õhkkonda, kus meeskond oleks innustunud ja kõik võtaksid vastutust? Kuidas saavutada olukord, kus inimesed otsiksid lahendusi, mitte ei süüdistaks üksteist? Kuidas teha koostööd teiste juhtidega? Kuidas teha juhi tööd pingevabalt? Kuidas teha koostööd kõrgemalseisvate juhtidega? Kui meeskonna liikmed on laiali kusagil mujal või mind pole kohal– milline on minu kui juhi roll, mida peab tegema? Kuidas meekonna tööd paremini korraldada? Kuidas meeskond oma ajaga paremini hakkama saaks? Kuidas saavutada, et kõik tööd saaks õigel ajal tehtud?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele saategi just sellelt koolituselt vastused. Põhjalik koolitus on mõeldud erinevate meeskondade juhtidele, koolituse käigus lahendatakse juhtimiscase’e ning õpetatakse lihtsate meetoditega kokku hoidma iseenda ja teiste aega ja närve. Soovitame tulla siis, kui teil on vajadus saavutada vähema ajaga parem tulemus, kui teil on vaja inimesi kaugjuhtida või muul moel saavutada vastutuse võtmine sel ajal, kui teid endil kohal pole. Kui osaleja lahkub koolituselt, siis on tal oskus anda meeskonnale õppimise ja arenemise võimalus, anda oma juhtidele õppimise ja arenemise võimalus ning ta on saanud iseenda jaoks õppimise ja arendamise oskused tulevikuks.
Koolitus annab:
 • Oskuse lahendada juhtimisprobleeme süsteemselt ja pingevabalt
 • Teadmised meeskonna motiveerimise ja kaugjuhtimise eripäradest
 • Hoovad parema koostöö ja õigeaegselt teostatud töö korraldamiseks
 • Näpunäiteid, kuidas saavutada vähema ajaga parem tulemus
 • Teadmised iseendast kui juhist ja juhtimisstiilide valikust
 • Koolitusel on veel üks lisaväärtus. Kui asjad on süsteemselt läbi mõeldud, tuleb enesekindlus. Kui oled enesekindel, siis hakatakse sinuga rohkem arvestama. Ja kui arvestatakse, siis sa saad oma asja ajada.


 • Koolitus kestab 3 päeva.
  Teemad:
 • Mis on juhtimine? Kelle heaks juht töötab?
 • Baasjuhtimistegevused.
 • Ootused oma otsesele juhile.
 • Mille eest juhile palka makstakse?
 • Keskjuhi positsioon organisatsioonis.
 • Üksuse roll ja positsioon organisatsioonis.
 •    Funktsioon.
     Eesmärk.
     Kuidas toetab organisatsiooni eesmärke?
    Mõjukus.
 • Kuidas saavutada tulemus koos meeskonnaga?
 • Vastutus
 •   Mida vastutus tähendab?
    Miks inimesed vastutust ei võta?
    Kuidas jõuda selleni, et inimesed võtaksid vastutuse?
 • Protsessid
 •   Tehnoloogilised protsessid.
    Koostööreeglid.
 • Meeskond
 •   Teadmised.
    Oskused.
    Käitumine.
    Organisatsiooni kultuur.
     Ühiste väärtuste loomine.
    Meeskonnatunne.
     Meeskonna jaoks vajalik vorm:
     Psühholoogiline
     Füüsiline
    Meeskondade konkurents:
     Milles seisneb konkurents?
     Kuidas konkurentsitingimustes hakkama saada?
    Motivatsioon.
     Meeskonna innustamine
 • Juht
 •   Juhtimisstiil.
     Otsuste tegemine
     Juhtimisstiilide erisused
     Sobivus teie isikuomadustega
     Kohandumine meeskondadega
    Meeskonna arendamine.
     Tagasiside kindlustamine
     Arenguvestlused
    Protsesside arendamine.
    Koostöö teiste juhtidega:
     Koostöö sama taseme juhtidega
     Koostöö kõrgemalseisvate juhtidega
 • Eesmärkide seadmine
 •   Nõuded eesmärgile.
    Eesmärgi osas kokku leppimine.
 • Koostöö planeerimine
 •   Kuidas ja millise täpsusega plaan koostada?
    Operatiivplaani vajalikkus.
    Koostöö teiste juhtidega.
 • Kontrollimine
 •   Miks kontroll on vajalik?
    Kuidas kontrollida tulevikku?
    Kuidas fikseerida tehtu?
 • Meeskonna juhendamine
 •   Meeskonna coaching.
 • Otsustamine
 •   Mis on otsus?
    Otsustusmetoodikad:
     Standardotsused.
     Personaalsed otsused.
     Meeskonnaga otsustamine.
    Otsuse elluviimise kindlustamine
     Toetuse kindlustamine.
     Tööülesannete andmine.
     Delegeerimine.
 • Suhtlemisoskus
 •   Inimeste erinevused.
    Kuulama õppimine.
 • Juhi enesekindlus
 •   Hirmudest ülesaamine.
  Sihtgrupp
  Meeskonna- ja keskastmejuhtidele ning kõigile neile, kes tunnevad huvi juhtimisoskuste arendamise vastu. 
  Ajakava
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus

 • Tiit Valm Koolitaja on Tiit Valm , kellel on protsesside ja inimeste juhtimise kogemust üle 22 aasta, ta on töötanud nii väike- kui suurettevõtetes. Koolitajana on ta tegutsenud vaheldumisi tegevjuhtimisega alates 1994. aastast. Viimased 16 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Tiit Valmil on konsultandi 5. kategooris kutsetunnistus. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse on välja andnud Eesti Vabariigi Kutsekoda 06.01.2012 ning hetkel on nii kõrge taseme konsultandi kutsetunnistus välja antud vaid kuuele inimesele Eestis.

  Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või