KoolitusedIndrek Maripuu kaasahaarav koolitus koosolekute tõhusamast läbiviimisest


Tulemuslik koosolek

Kuidas koosolekud kasulikumaks muuta?
Koolitaja Indrek Maripuu

Kui palju Teie tööajast moodustavad koosolekud? Olete nende sisu ja tulemusega rahul? Kas olete tundnud, kuidas koosolekud pigem võtavad Teilt palju energiat, selle asemel, et pakkuda sünergia ja toetuse tunnet? Küllap oleme kõik kogenud olukordi, kus alguses asjalikuna tunduvast mõttest saab mokalaat ja suured teod jäävad seetõttu sündimata. Olete kogenud, et koosolekud raiskavad teie aega? Aeg on aga ettevõtte seisukohast raha.

Koosolekuid peetakse kõige efektiivsemaks juhtimisvõtteks – mõelda vaid, kõik inimesed on korraga ühes ruumis ja asjad saab justkui kiirelt ära teha - info jagatud, arvamused kogutud ja otsused tehtud. Koosolekuid korraldada paistab samuti olevat lihtne – meist igaüks on mõnd koosolekut juhtinud või sel osalenud. Paraku lahkutakse koosolekutelt sageli tülpinuna, vihasena või suuremas segaduses kui enne. Kus tekivad vead koosolekute läbiviimisel ning kuidas saada koosolekud kiiremaks ja efektiivsemaks?

Enamus juhte arvab, et koosolekud on olulised, aga neid oleks vaja muuta asjalikumaks ja efektiivsemaks. Aga milline on üks kasulik ja huvitav koosolek ja kuidas selleni jõuda? Kas soovite, et Teie järgmised koosolekud oleksid paremini läbi mõeldud ja need lõppevad senisest kiiremini, olles sealjuures tulemuslikumad?

Hea koosolek vastab kolmele tingimusele:
- koosoleku kokkukutsuja saavutab eesmärgi, - koosolek võtab minimaalselt aega, - osalejatel on peale koosoleku lõppu tunne, et see oli mõistlik ja tulemuslik.
Milline peaks olema koosoleku ülesehitus, et tekiks selgus eesmärkide ja otsuste suhtes? Kas on võimalik teha koosolekuid, kust inimesed lahkuvad rõõmsalt, peas konkreetsed plaanid järgmiste sammude osas?

Käesoleval koolitusel õpitakse just selliseid koosolekuid planeerima ja läbi viima. Koolitusel vahetuvad koolitajapoolsed süsteemsed käsitlused praktiliste harjutustega, mille raames osalejad analüüsivad oma organisatsioonis täna toimivat koosolekute korraldamise praktikat ning otsivad võimalusi nende tõhusamaks muutmiseks.

Peale koolitust hakkate nägema võimalusi, kuidas võita aega koosolekute arvelt. Samuti õpite märkama koosolekul toimivaid grupikäitumisi - enamasti need ei toeta koosoleku eesmärke – ja neid ennetama.

Koolituselt saate:


 • võtteid koosolekute oskuslikuks ettevalmistamiseks ja juhtimiseks
 • oskused koosoleku ajakavast kinnipidamiseks
 • teadmised õigete osalejate kutsumisest ja nende ohjamisest
 • uute lahenduste leidmise tehnikaid
 • teadmised vastasseisuga toimetulekuks ja oma ideede müügiks
 • ülevaate koosolekute võimalustest ja alternatiivsetest võimalustest, mida te veel ei kasuta
 • teadmised grupiprotsesside toimimisest
 • praktilised töövahendid, mida on võimalik võtta aluseks koosolekute planeerimiseks ja elluviimiseks


 • Lisaks on osalejad mõelnud üheskoos läbi oma organisatsioonis täna toimiva koosolekute pidamise praktika ning leidnud viise selle parendamiseks.

  Sihtgrupp
  Koolitus on suunatud tipp- ja keskastme juhtidele, kes ise koosolekuid korraldavad ja juhivad.

  Koolituse teemad:


  1. Koosoleku teema, eesmärk ja ajakava ning nendest kinni pidamine.
 • Erinevad koosolekute tüübid (otsustamine, ideede genereerimine, raporteerimine, kommunikatsioon) nende põhiolemus ja erinevused.
 • Koosoleku eesmärgistamine ja efektiivne ajakasutus.

 • 2. Õigete osalejate kutsumine ja nende ohjamine.
 • Koosolekul osalejate tüübid ja nende juhtimine.
 • Grupiprotsessid ja nende haldamine.
 • Kuulamisoskus.
 • Arutelus osalemise oskus.

 • 3. Uute lahenduste leidmine ja nende heaks kiitmine osalejate poolt
 • Lahenduste leidmise tehnikad.
 • Otsustamine ja järgmiste sammude kokkuleppimine.
 • Peamised uuendustele vastuseisu põhjused.
 • Vastuseisuga toimetulek.

 • 4. Kokkuvõte ja järgmised sammud ehk mida hakkame tegema senisest erinevalt.
  - Koolitus annab praktilised töövahendid, mida on võimalik võtta aluseks koosolekute planeerimiseks ja elluviimiseks.

  Ajakava
 • 9:45 - 10:00 Saabumine ja hommikukohv
 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:15 Lõuna
 • 14:15 - 15:45 Koolitus
 • 15:45 - 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 - 17:00 Koolitus


 • Koolitaja Indrek Maripuu
  Indrek Maripuu Indrek Maripuu on ettevõtja üle tosina aasta. Eesti ühe suurima konsultatsioonifirma BDA Consulting rajaja ning ühena juhtidest aitas ta koostada enam kui saja Eesti organisatsiooni äriplaanid, tasuvusanalüüsid ja strateegiad, korraldades sadu ajurünnakuid. Nii tekkis tal huvi viiside vastu, kuidas suunata oma mõte rajale, mida igaüks ei näe. Teooriast õpitut oma kogemustega liites lõi ta ainulaadse metoodika, mis võimaldab leida uusi ideid ning treenida ennast mõtlema väljaspool piiranguid. 2010. aastal kolis Maripuu pealinnast Põlvamaale. Sellest saati on ta arendanud tooteid oma meetodi põhjal, ühtlasi õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtlust ning juhtinud ASi Keila Taastusravikeskus nõukogu.

  Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või