Tellitavad koolitusedKoolitus juhtidele muutuse läbiviimisest


Muutuste juhtimine – kaasaegne vaade

Kuidas muutusi läbi viia nii, et see ei tundu valu ja vaevana?
Koolitaja Elar Killumets

Selle koolituse vajadus sündis juhtidelt tagasisidet küsides. Koolitaja Elar Killumets räägib koolituse sünni loo: „Ma küsisin kunagi ühelt juhilt, et kui tal oleks juhtimise võlukepike, siis mida ta kõige rohkem sooviks. Ta vastus oli selline: „Ma tahan, et muutus ja valmisolek muutuda oleks minu ettevõtte DNAsse sisse kirjutatud. Mul ei ole aega tegelda „muutuste juhtimisega“. Kui on näha, et täna hakkab turg muutuma, siis hiljemalt homme hommikuks peame meie juba olema muutunud! Muidu me oleme lootusetult hiljaks jäänud.“ Täna ma tean, et see soov ei olnud üldse utoopiline. Muutusi pole vaja juhtida, kui valmisolek muutuda ettevõttele/organisatsioonile kasulikus suunas, teha ise vajalikke arendusi, paindlikkus üldisemas mõttes on inimestes olemas. Kuidas seda aga saavutada? Sellest koolitusel räägimegi.“

Koolitusel käsitletakse muutuste juhtimist läbi kahe uskumuse. Need uskumused ei välista teineteist, pigem toetavad, kuid nad vaatavad muutuste juhtimist väga erinevate nurkade alt ning seetõttu rõhutavad täiesti eri aspekte. Me õpime tundma neid mõlemat.

Teid ootab palju põnevaid teadmisi valdkonnas, mis teeb inimeste ning ettevõtte arengu juhtimise lihtsamaks ja arusaadavamaks ning tutvustab teile viimase aja kõige moodsamaid teadmisi juhtimisvaldkonnas teada saadud töötavatest metoodikatest.

Koolitus annab:
- Teadmised erinevatest lähenemistest ja arusaamistest muutuste juhtimisele;
- tõhusad tehnikad, kuidas muutusi läbi viia;
- näiteid, kuidas teised ettevõtted on muutust oma DNAsse sisse kirjutanud;
- oskused, kuidas teadlikult oma ettevõttes muutusi sujuvamalt läbi viia.

Teemad:
Esimene vaade: Pidev muutumine tuleb ettevõtte DNAsse sisse kirjutada (kaoseteooria).

Pakume välja 5 erinevat lähenemist ning näitame, kuidas teised ettevõtted on muutumise oma DNAsse kirjutamise saavutanud. Koolitusele on valitud välja need meetodid, mis tänase parima teadmise juures on muutuste kiirusele ja „valutusele“ tugevaima mõjuga.

Teemad:
1. Mõned juhtimismustrid soodustavad muutuste läbiviimist ja mõned takistavad. Kuidas neid soodustavaid mustreid ära tunda ja teadlikult luua?
2. Ettevõtte juhtimiskliima eri tahkude mõju muutuste kiirusele ja kergusele:
- Kuidas olla rohkem väljapoole vaatav organisatsioon (vs. sissepoole vaatav)?
- Kuidas kultiveerida rohkem õppimisele orienteeritust (vs. tulemustele orienteeritust)?
- Kuidas kultiveerida rohkem MEIE mõtlemist (vs. MINA-mõtlemine)?
- Kuidas saavutada töötajate kõrge volitatus (vs. madal volitatus) ning samal ajal ikkagi säilitada piisav kontroll ettevõtte tegevuste üle?

Teine vaade: Muutust saab ja tuleb teadlikult juhtida siis, kui selleks vajadus tekib (süsteemiteooriad, sotsiaalse konstrueerimise teooria)

Teemad:
1. Vana hea aegumatu skeemi - loo psühholoogiline turvalisus, sulata, vii muutus ellu, stabiliseeri – lähenemine
- Kuidas luua turvalisus ja mis juhtub, kui see etapp vahele jätta?
- Kuidas sulatada – teadlikult luua sisemine surve muutuse vajalikkuse kohta?
- Kuidas ellu viia – kui esimesed kaks on korralikult tehtud, siis see on lihtsaim etapp.
- Kuidas stabiliseerida – ehk kuidas tagada, et muutusega saavutatu oleks püsiv ning saaks ettevõttes uueks normiks (loe – juht ei pea sellega rohkem tegelema)?

2. Viimase aja moodne ja ülimalt tõhus lähenemine – lugude muutmine.
- Kuidas ettevõttes räägitavaid lugusid kuulata ja ära tunda?
- Kuidas luua ja „sisse süstida“ uusi lugusid?

Tehnikad: Lõpetame tõhusaima muutuste juhtimise tehnikaga, mis kätkeb endas nii esimese kui teise lähenemise elemente. Ja seob nad ühtseks tervikuks kokku. Nimetame seda dialoogiliseks muutuste juhtimiseks. Teeme läbi ühe muutuste juhtimise juhtumi, kasutades dialoogilist lähenemist.

Koolitus on mõeldud juhtidele, osakonnajuhtidele ja personalijuhtidele ning kõigile neile, kelle roll on organisatsiooni arendamine.

Koolitaja Elar Killumets

Elar Killumets Elar Killumets on omandanud juhtimiskogemusi eri rollides: teadlase ja õppejõu, alluva ja juhina. Logistikafirmas Smarten töötas ta turundusjuhina ning kullerifirmas DHL müügidirektorina. 2009. aastast uurib ta juhtimist Tartu Ülikooli doktorandina ja peab ühtlasi koosseisuvälise lektorina loenguid. Uurimisprobleemidest huvitab Killumetsa eelkõige meeskondade efektiivsuse mõjutamine. Ta kuulub mõjukatesse juhtimisorganisatsioonidesse Academy of Management (AOM) ja British Academy of Management (BAOM). Juhtimiskoolituses õpetab Elar Killumets , kuidas tõsta meeskonna tulemuslikkust, mõjutades meeskonna tööprotsessi.

Soodushind kehtib kuni üks nädal enne koolituse algust

Pakub huvi? Lisainfot küsige telefonil 6 843 211, kirjutage aadressil info@erekoolitus.ee või