KoolitusedTellitavad koolitused


Projektide korraldamine ja juhtimine agiilsete meetoditega

Koolitus IT projektide juhtidele ja spetsialistidele

Head tööplaani pole lihtne koostada - alati tahaks midagi rohkem ja veel kiiremini. Selleks tuleb aga leida mõistlik kesktee kliendi ootuste ja inimeste võimekuse vahel. Klient ei pettu, kui me lubame vähem ja teeme selle õigeks ajaks valmis. Klient pettub, kui me lubame talle asju, mida me ei suuda teha. Kuidas me saame oma võimalustele adekvaatse hinnangu?

Teada on, et olgu kava kui hea tahes, ise ei täida ta ennast kunagi. Kuidas jälgida projekti kulgu, anda inimestele piisavalt vabadust, kuid püsida ajas ja eesmärkide sihil? Millal ja kuidas saame õppida oma vigadest, hinnata tehtud töö kvaliteeti ja teha muudatusi edasiseks tööks? Koolitustel on läbivaks teemaks paindlikkus oskuste ja teadmiste rakendamises.

Koolituselt saate
 • teadmised agiilsete projektijuhtimise metoodikate toimimisest ja loogikast;
 • oskused luua tööplaane agiilse projektijuhtimise jaoks (backlog’i);
 • arusaama projektis osalejate rollidest agiilsete projektide puhul;
 • kogemusi ja nõuandeid, kuidas kõige efektiivsemalt kohandada agiilseid metoodikaid oma vajadustele;
 • oskused rakendada tõhusalt enimkasutatavat metoodikat Scrum;
 • ülevaate teistest agiilsetest metoodikatest, nagu Kanban, Extreme Programming (XP), Lean ja Crystal.


 • Koolitus on suunatud inimestele, kes oma töös peavad korraldama projektipõhist tööd või kasutavad ettevõttes paindlikke ja kiireid arendusmeetodeid. Oodatud on ka kogemustega projektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

  Kõik osalejad saavad kaasa koolitaja raamatu projeketijuhtimise meetodite kirjeldustega.

  Koolituse teemad
 • Agiilsete meetodite põhimõtted. Kiirus, paindlikkus ja lihtsus – mida see tähendab ja miks see on tänapäeval nii oluline?
 • Scrum kui projektijuhtimise meetod, selle põhimõted ja mõisted. Mis on mis?
 • Scrum projektis osalejad, nende rollid. Kes on projekti juht, kes teostaja ja mis roll on projekti omanikul?
 • Scrum projekti ülesehitus, koosolekud. Millega alustada, kui tihti peaks koosolekuid tegema ja mida ei tohi unustada?
 • Scrum of scrum. Kuidas kooskõlastada mitme projektimeeskonna tegemisi? Mis on kriitilised edutegurid?
 • Backlog’i ülesehitus. Kuidas koostada selget ja töötavat baclog’i?
 • Sprindi ettevalmistamine. Kuidas endale tulevikus mitte probleeme tekitada ehk mitte lubada liiga palju töid?
 • Sprindi juhtimine ja läbiviimine. Kuidas jälgida eesmärgi täitmist ja tagada, et asjad hapuks ei läheks?
 • Stand-up koosoleku läbiviimine. Millest seal räägitakse ja miks ei tohiks need üle 5 minuti kesta?
 • Sprindi kriitiliste olukordade lahendamine. Mida teha siis, kui asi ikkagi hakkab hapuks minema?
 • Sprindi lõpetamine. Kuidas meil siis läks ja mida me õppisime?
 • Koosolekute erinevad eesmärgid ja viisid. Sprint review koosolek. Retrospective koosolek. Backlog refinement koosolek.
 • Ülevaade teistest agiilsetest meetoditest. Kanban, Extreme Programming (XP), Lean, Crystal.
 • Suhted ja kokkulepped. Projektides osalevad ikkagi inimesed. Kuidas saavutada toimivad kokkulepped ja head suhted?


 • Koolitaja Margo Siilbek
  Margo Siilbek Koolitaja Margo Siilbek on juhtinud IT projekte üle 20 aasta. Ta on töötanud nii suurettevõtetes kui väikestes firmades, avalikus ja eresektoris. Viimased 10 aastat on ta keskendunud projektide ja inimeste juhtimise erinevate meetodite uurimisele ning rakendamisele. Ta on avaldanud projektijuhtimise raamatu „Tee nii!“, kus kirjeldab üle 20 erineva projektijuhtimise, analüüsi, ajurünnaku ja eksperthinnangu meetodi. Margo Siilbekil on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist arvutite erialal ning pikaajaline praktika suurte arvutisüsteemidega töötamisel. Ta on töötanud selliste ettevõtetega nagu Swedbank, Kaitsevägi, Politseiamet, Telia, Riigi IT Keskus jt.