Projektiplaani koostamine

Sageli on selguse mõttes parema jagada eesmärgid eraldi alamprojektide vahel. Projekti lepingud käivad küll üle kõigi alamprojektide, kuid iga alamprojekti juhitakse eraldi.
Kliendiga koos valitakse sobiv projektijuhtimise metoodika ja luuakse projektiplaan. Enamasti on projektiplaani koostamine töömahukas, kuid ei võta väga kaua aega. Seevastu projektiplaani kinnitamine ei nõua palju aktiivset tööd, kuid on väga ajamahukas.