Projektimeeskonna koostamine

. Nimetusi on palju, kuid sisu on lihtne: tema otsustada ja vastutada on projektile ressursside jagamine. Selline projektijuhist kõrgemal tasemel otsuste tegija on eriti oluline juhul, kui mitu projekti peavad jagama samu ressursse.
Järgmine etapp on töödele ressursside leidmine. Projektijuhile on see üks raskemaid etappe. See, et üks inimene ei saa korraga kahte tööd teha, on kergelt mõistetav ja lahendatav. Suurim probleem on ressursside endi leidmine. Reeglina ei allu tegijad otseselt projektijuhile ja ta rendib neid teistelt osakondadelt. Enamasti tekib aga osakonnajuhtidel vajadus projektis tarvilikku inimest kohe mõne tulekahju kustutamisel kasutada ning projekti ajagraafik satub suurde ohtu.