Ärianalüüs

Analüüside puhul tuleb läbi mõelda järgmine etapp – mida selle analüüsiga edasi tehakse. Näiteks ainult riskide kirjapanek ei aita projektijuhti edasi, riske peab ka analüüsima, leidma riskide hinnad ja plaanima maandamise. Maandamise kulud peaks ideaalis kajastama projekti eelarves, suuremate summade korral ka ettevõtte finantsprognoosides. Kui mõnd riski aktsepteeritakse, kuid selle tõenäosus ja mõju projektile on suured, peaks tegema veel projekti tundlikkuse analüüsi selle riski suhtes jne.