CATWOE

CATWOE’l on kuus elementi:

1. Kliendid (Clients) – Esimene samm CATWOE-analüüsis on selgeks saada, kes on kliendid ja kuidas probleem neid mõjutab.
Kes on lõppkasutajad?
Milline on nende hetkeprobleem?
Kuidas nad reageerivad sellele, mida te neile praegu pakute?
Kes on võitjad ja kes kaotajad?

2. Tegutsejad (Actors) – Kes on need inimesed, kes muudatuse teoks teevad?
Kes on need inimesed, kes ettevõtte poolt sellega tegelevad?
Milline oleks muudatuste mõju neile?
Kuidas nad muudatustele reageeriksid?

3. Muutused (Transformation) – Need on protsessid, mille uuendus kaasa tooks. CATWOE-analüüs vaatleb muudatusi, mida tehakse sisendist lõpp-produkti saamiseni.
Mis on protsess, mille abil muuta sisendid väljunditeks?
Mis on sisendid? Kust nad tulevad?
Millised on väljundid? Kuhu nad lähevad?
Mis on sammud seal vahel?

4. Üldpilt (Worldview) – Mis on suur pilt ja milline on laiem mõju? See on kõige olulisem samm CATWOE-analüüsis. Eesmärk on siduda eri rühmade lähenemisviise samale küsimusele.
Mis on suurem pilt, kuhu olukord sobib?
Milline on tegelik probleem teie töös?

5. Omanik (Owner) – need on otsustajad, kellel on volitused teha muudatusi või projekt peatada.
Kes on protsessi või olukorra omanikud ja millist rolli nad mängivad?

6. Ümbritsevad piirangud (Environmental constraints) – millised on keskkonna piirangud, mis mõjutavad lahendust ja selle edu? Need võivad olla eetilised piirangud, seadused, rahalised võimalused, ressursid, projekti eesmärgist tulenevad piirangud, ajalised piirangud, kolmandate osapoolte seatud tingimused jms. Enne projekti algust tuleks analüüsida, millised on projekti takistavad tegurid, eetilised piirid, seadused, rahalised võimalused jne. Kuidas neid piiranguid ületada?