Tehniline analüüs

Analüüsi käigus luuakse detailne protsessi kirjeldus. Näidatakse, kes kasutab mida, milline on iga etapi tulemus ja millised on võimalikud alternatiivsed tulemused.

Näiteks IT-projekti kasutuslugu internetipanka sisse logimisest.

Osalejad: kasutaja, internetipanga server.
Eeltingimus: kasutajal peab olema ligipääs internetti.
Põhivoog:
1. Kasutaja sisestab internetipanga veebilehele aadressi ja vajutab sisestusklahvile.
2. Internetipanga server kuvab internetipanga avalehe koos internetipanga kasutaja tuvastamise väljadega „kasutajanimi“ ja „parool“.
3. Kasutaja sisestab kasutajanime ja parooli ning vajutab nupule „sisene“.
4. Internetipanga server kontrollib kasutajanime ja parooli korrektsust.
5. Kui kasutajanimi ja parool on korrektsed, kuvab internetipanga server kasutaja internetipanga lehe.
6. Kasutusloo lõpp.

Alternatiivsed vood
5. Kui kasutajanimi ja parool ei ole korrektsed, kuvab internetipanga server internetipanga avalehe koos internetipanga kasutaja tuvastamise väljadega „kasutajanimi“ ja „parool“ (jätkub kasutusloo punkt 3).
6. Kasutusloo lõpp.