SWOT

Meetodi eeliseks on lihtsus ja paindlikkus, selle rakendamine ei nõua tehnilisi teadmisi ja oskusi. SWOT-analüüs võimaldab sünteesida ja integreerida eri liiki teavet.

Meetodi nõrkusteks on
• algmaterjali faktide otsimise ajakulu;
• arvestatavate tegurite pikk nimekiri;
• hindamistegurite prioritiseerimise puudulikkus;
• eri hinnangute käsitlemise võimaluste vähesus;
• ei ole kindlustatud tegurite hindamise kvaliteet;
• analüüs toimub ainult ühel tasandil;
• tulemustel pole selget seost rakendamisega.

Meetod on väga levinud konsultatsioonifirmade seas ning vähem kasutusel avalikus sektoris.
SWOT-analüüs annab projektijuhi jaoks teabe projekti vajaduste kohta ja aitab vältida olukorda, kus projekti eesmärk ei vasta ettevõtte vajadustele ja võimalustele.

Neli SWOT-analüüsi punkti:
Tugevused
Millised on teie eelised?
Mida te teete hästi?
Millistele spetsiaalsetele vahenditele on teil juurdepääs?
Mida näevad teised inimesed teie tugevate külgedena?
Mõtle sellele omaenda seisukohast ja vaatenurgast. Ära ole tagasihoidlik, ole realistlik. Vajadusel võid kirjutada üles ettevõtet iseloomustavad jooned. Mõned neist on loodetavasti tugevad!
Vaadates oma tugevusi, mõtle neile seoses oma konkurentidega. Näiteks juhul, kui kõik teie konkurendid pakuvad kõrge kvaliteediga tooteid, ei ole kõrge kvaliteediga tootmisprotsess turul mitte tugevus, vaid hädavajalik.

Nõrkused
Mida võiks teil parandada?
Mida sa teed halvasti?
Mida tuleks vältida?
Kas teised inimesed tajuvad nõrku külgi, mida sa ise ei näe? Kas teie konkurendid teevad midagi paremini kui sina? Kõige parem on olla realistlik ja vaadata tõele võimalikult kiiresti näkku. (Nt. oluline valdkond, kus sa ei ole edukas.)

Võimalused
Kus on hea võimalus olla teistest ees? (Nt. oluline valdkond, kus sinu konkurendid ei ole edukad.)
Millist huvitavat arengut te teate?

Kasulikud võivad olla sellised asjad nagu:
Muutused tehnoloogias ja turgudel nii laias kui ka kitsas plaanis
Muutused valitsuse poliitikas, mis on seotud sinu valdkonnaga
Muutused ühiskonnas (eelistused, rahvastikuprofiilid, eluviis jne)
Kohalikud üritused
Vaata oma tugevusi ja küsi endalt, kas neid saab kasutada uute võimaluste juures. Samas tuleb heita pilk oma nõrkustele ja küsida, ega sa ei ava võimalust, milles konkurentsis kaotad.

Ohud
Mis ei lase sul olla esimene?
Mida teevad sinu konkurendid?
Kas sinu töös, toodetes või teenustes on vaja midagi muuta?
Kas muutused tehnoloogias ohustavad teid?
Kas sul on võlgu või rahavoogude probleeme?
Kas mõni sinu nõrkustest võib äri tõsiselt ohustada?

Ettevõtetel on kasulik teha selle analüüsi teine pool (OT: võimalused ja ohud) läbi sagedamini. See suurendab ettevõtte elujõulisust.

SWOT-analüüsi raames võib vaadelda nelja strateegiat:
SO-strateegia. Kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid võimalusi ära kasutada?
ST-strateegia. Kuidas sisemiste tugevuste toel väliseid ohte tõrjuda?
WO-strateegia. Kuidas väliste võimalustega parandada sisemisi nõrkusi?
WT-strateegia. Kuidas tõrjuda väliseid ohte ja puudujääke ning muuta need tugevusteks?